Cum Maria și Elisabeta pot fi rude dacă una este din seminția lui David, iar alta din a lui Aaron?

Întrebare:

Știm că Isus vine din seminția lui Iuda. Cu toate acestea, în Evanghelia după Luca se menționează faptul că Maria este rudă cu Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul. Soțul Elisabetei era preot, deci era din seminția lui Levi, nu-i așa? Reiese că și Maria e din aceeași seminție dacă e rudă cu Elisaveta sau eu nu am înțeles corect ceva? Mulțumesc de răspuns. 

La prima vedere s-ar părea că așa este. Domnul Isus S-a născut din seminția lui Iuda, urmaș al lui David în ce privește trupul. În Evanghelia după Matei 1:1-17 și Evanghelia după Luca 3:23-38 găsim genealogia Domnului Isus. Atât pe linia Mariei, cât și pe linia genealogică a lui Iosif, Biblia ne arată că Domnul Isus S-a născut din seminția lui Iuda. În ce privește trupul, Domnul Isus S-a născut din seminția lui David, dar în ce privește Duhul sfințeniei a fost dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu (Romani 1:3-4). Deci, fără îndoială, Maria, mama lui Isus, a fost din seminția lui Iuda.

Confuzia apare însă când citim despre Elisabeta. Mai întâi găsim scrise următoarele despre ea:

În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron, şi se chema Elisabeta.(Luca 1:5)

Și apoi, spre sfârșitul capitolului, când îngerul vorbește cu Maria, i-a spus următoarele cu privire la Elisabeta:

Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe; şi ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a şasea lună.(Luca 1:35-36)

Și de aici a apărut întrebarea: cum cele două pot fi rudenii, dacă Elisabeta este din seminția lui Aaron și respectiv a lui Levi, iar Maria este din seminția lui David și respectiv Iuda?

Răspunsul este simplu. Apartenența la linia genealogică era totdeauna privită prin prisma tatălui. În cazul Elisabetei și a Mariei, evident că la una tatăl era din seminția lui Iuda, iar la alta din seminția lui Levi. Totuși nu și mamele lor. Cu privire la Elisabeta, mama ei, probabil, a fost din seminția lui Iuda și repectiv cele două au putut fi rude. Unii cercetători ai Bibliei spun că aceasta este foarte probabil, deoarece cele două seminții obișnuiau să se căsătorească între ele și prin aceasta unind cele două aspecte importante ale lui Mesia, de Rege(prin Iuda) și Mare Preot(prin Levi).

Cu ocazia aceasta dă-mi voie să-ți recomand cartea “Dumnezeule, exiști?” și “Evanghelia după Ioan, partea a II-a”. Ambele te vor ajuta să te adâncești în studiul asupra Evangheliei după Ioan și astfel vei căpăta o bună imagine cu privire la Cel ce este numit  “Hristosul, Fiul lui Dumnezeu”.