STIGMATA – Ce semne a purtat în trup Apostolul Pavel?

Întrebare:

Aș vrea să aflu părerea dumneavoastră referitor la fenomenul numit Stigmata. În epistola către Galateni apostolul Petru se referă anume la acest lucru prin : „De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, căci eu port în trupul meu semnele Domnului Iisus“? Mai există referințe în Biblie în această privință? Mulțumesc.

Nu, nu am mai găsit referințe în Biblie unde să fie menționat acest cuvânt “STIGMATA” care este tradus în limba română “semnele” și se referă nu la semne în sens de minuni, ci la marcă, sau semnul de marcă care se pune pe un produs. Și astăzi și în vechime fiecare meșter sau fabrică au avut un semn specific pe care îl puneau pe produsele lor ca să fie recunoscuți astfel ușor de toți oamenii. Acesta este cuvântul pe care îl folosește aici Apostolul Pavel și le spune creștinilor din bisericile Galatiei să nu-l mai chinuiască nimeni punând la îndoială apostolia lui sau curăția învățăturii pe care le-o propovăduiește pentru că el poartă semnele Domnului Isus în trupul lui. Care sunt aceste semne? Se pare că a rămas cu ceva probleme de ochi după prima lui întâlnire cu Domnul Isus când era pe drum spre Damasc. La această problemă face referință și în epistola către Galateni când zice:

Unde este, dar, fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putinţă, v-aţi fi scos până şi ochii şi mi i-aţi fi dat. (Galateni 4:15)

Se pare că problemele cu ochii le avea destul de des din moment ce spune că Galatenii în dragostea lor erau gata să-și scoată ochii lor și să-i dea lui Pavel.

Dar poate se referă și al semnele pe care le avea pe trupul lui de la multele bătăi pe care le-a primit din pricina Evangheliei în diferite orașe. Iată ce a scris el în acest sens în Epistola II către Corinteni:

Sunt ei slujitori ai lui Hristos? – vorbesc ca un ieşit din minţi – eu sunt şi mai mult. În osteneli, şi mai mult; în temniţe, şi mai mult; în lovituri, fără număr; de multe ori în primejdii de moarte! De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci de lovituri fără una; de trei ori am fost bătut cu nuiele; o dată am fost împroşcat cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost în adâncul mării. (2 Corinteni 11:23-25)

Dumnezeu să ne ajute pe fiecare din noi să luăm bine seama la cuvintele Scripturii care spun:

Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi. (1 Tesaloniceni 5:12-13)