Statul trebuie să-și schimbe politicile de combatere a maladiei HIV/SIDA

În Republica Moldova combaterea și prevenirea HIV/SIDA a devenit o prioritate  în domeniul sănătății publice. În acest sens, Guvernul Republicii Moldova și-a asumat o serie de angajamente naționale și internaționale în vederea depistării, controlului și prevenirii răspândirii și combaterii HIV/SIDA.

Republica Moldova este parte a angajamentelor globale la Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului, inclusiv Obiectivul 6 „Stoparea răspândirii HIV/SIDA și TB până în 2015 și redresarea tendinţei actuale”, a semnat Declaraţia de Angajament a Sesiunii Speciale a Asambleii Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite în HIV/SIDA (iunie, 2001).

În vederea realizării angajamentelor internaţionale, o serie de acte legislative naţionale în domeniul diagnosticării, controlului, prevenirii și combaterii HIV/SIDA au fost elaborate și adoptate: Legea cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA (2007) cu modificările și completările care au intrat în vigoare la 1 iunie 2012; Politica Naţională de Sănătate a Republicii Moldova (2007 – 2021); Programul Naţional de prevenire și control al infecţiei HIV/SIDA și ITS pentru anii 2011 – 2015.

În conformitate cu clasificarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, infecţia HIV/SIDA în Republica Moldova se află în stadiul de epidemie concentrată. În ultimii ani predomină transmiterea infecţiei HIV/SIDA pe cale sexuală cu micșorarea cazurilor noi în rândul utilizatorilor de droguri injectabile. Infecția este în creștere continuă, astfel, în 2011 au fost depistate 721 cazuri noi de infecţie HIV, inclusiv în teritoriile de est – 227 (2010-704, în teritoriile de est – 247). De asemenea, menţionăm datele celui mai recent buletin informativ al Centrului Naţional de Sănătate Publică, conform căruia pe pe parcursul trimestrului I, 2012 au fost înregistrate 207 cazuri noi de infecţie cu virusul HIV (trimestrul I, 2011 – 215 cazuri), inclusiv în teritoriile de est ale republicii – 72 (2011 – 69). O altă realitate este creșterea ponderii femeilor implicate în procesul epidemic. Astfel, dacă în anul 2001 ponderea femeilor în numărul cazurilor noi de infectare cu HIV era de 26,7%, atunci în anul 2011 ea constituia 52,29%.

Situaţia epidemiologică impune elaborarea strategiilor și activităţilor de promovare a modului sănătos de viaţă, de modificare a comportamentelor riscante de infectare cu HIV. Politica naţională de sănătate a Republicii Moldova (2007-2021) are drept obiectiv crearea de condiţii optime în vederea atingerii celui mai înalt standard al sănătăţii persoanei pe parcursul vieţii sale, inclusiv prin asigurarea unui trai decent. Cu referire la HIV/SIDA, Politica naţională de sănătate promovează politici de prevenire a infecției HIV  și de asigurare a accesului persoanelor cu HIV la servicii medicale, sociale, psihologice și juridice. Politicile de prevenire a infecției HIV prevăd măsuri orientate spre populația generală (informare, educare și comunicare), copiii și adolescenţii din școli (implementarea cursului ”Deprinderi de viaţă” și instruirea pedagogilor implicaţi în procesul de predare) și grupurile -cheie cu risc sporit de infectare (activităţi comprehensive de prevenire, tratament, reabilitare, asistenţă și suport).

Potrivit Asociației Obștești ”Pentru Familie”, o astfel de politică a statului nu va aduce rezultate pozitive, fiind urgentă și imperativă o abordare diferită a sexualității și educației aduse tinerilor, alta decât cea prevăzută de manualele ”Deprinderi de viaţă”, așa cum această educație presupune libertinaj sexual ”protejat”, dar nu sigur, prin promovarea prezervativelor, care nu asigură 100% protecție. Potrivit Asociației, ”tinerii au dreptul să cunoască mai multe alternative și să facă alegeri în deplină cunoștință, fiind conștienți de consecințe și soluții”. În acest sens au elaborat proiectul ”Dragostea Adevărată Așteaptă”, prin care va fi promovată puritatea și castitatea, fidelitatea conjugală și valoarea virginității prin ore educative ce vor fi desfășurate în școlile din toată țara. Organizatorii consideră că o astfel de abordare va aduce rezolvare multor probleme, care sunt consecințe ale unor astfel de atitudini și comportamente greşite faţă de relaţiile sexuale: traficul de fiinţe umane şi prostituţia, copiii născuţi în afara căsătoriei, bolile sexual-transmisibile în rândul adolescenţilor.