Cum să procedeze soţia când află că soţul care se pretinde creştin flirtează pe Internet cu altă femeie?

Întrebare:

Ce faci in calitate de soţie, daca constați ca soțul de asemeni creștin, se ocupa cu flirtul si cu limbaj porcos in conversația pe internet. (de povestit am încercat sa povestesc cu el, ar nici cu mesajele in fata nu recunoaşte nimic, mort, copt, mă învinuiește pe mine ca sunt prea curioasa…) Daca o dorește pe cea fictiva, cel puțin așa se deduce din mesaj, este curvie? Aşadar asta ar îndreptați la divorț?

Chat pe internet

Chiar dacă pasajul pe care urmează să-l citez nu se referă nemijlocit la relaţia între soţ şi soţie, ţine de confruntarea unui credincios care păcătuieşte şi este o învăţătură dată de Domnul Isus care a spus:

Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş. (Matei 18:15-17)

Ceea ce face soţul este un păcat împotriva dumneavoastră , dacă sunt adevărate lucrurile despre care aţi scris şi îl acuzaţi. De aceea, este bine că l-aţi confruntat pe soţ şi acum trebuie să urmaţi sfatul Domnului Isus mai departe. Este bine că l-aţi confruntat, dar dacă nu recunoaşte vina lui şi nu-şi cere iertare, trebuie să treceţi la următoarea treaptă a confruntării şi anume – trebuie să mai luaţi una sau două persoane pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Cred că este bine să-i spuneţi pastorului/preotului bisericii locale din care faceţi parte şi apoi să-l confruntaţi pe soţ împreună.  Poate în urma acestor discuţii va reuşi şi soţul să dovedească că într-adevăr, nu este vinovat, iar dacă este vinovat, vina lui va fi dovedită. Să sperăm că el va recunoaşte atunci vina, îşi va cere iertare, se va pocăi şi mai mult nu va mai face astfel de lucruri neîngăduite şi păcătoase.

Da, flirtul cu alte femei pe Internet poate fi calificat ca şi curvie, având în vedere cuvintele Domnului Isus care a spus:

Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. (Matei 5:28)

Dar mai spune Dumnezeu în Cuvântul Său şi aceste cuvinte:

„Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie – zice Domnul Dumnezeul lui Israel – şi pe cel ce îşi acoperă haina cu silnicie – zice Domnul oştirilor. De aceea, luaţi seama în mintea voastră şi nu fiţi necredincioşi!” (Maleahi 2:16)

Vă sfătuiesc să alungaţi din minte gândul divorţului şi să faceţi tot ce puteţi pentru mântuirea soţului şi pentru păstrarea integrităţii familiei dumneavoastră. Aşa să vă ajute Dumnezeu.