Ce să faci când soţia te împiedică să studiezi Biblia?

Întrebare:

Cum să procedez, dacă soţia mea nu acceptă că eu studiez Biblia şi spune că astfel mă dau la sectanţi?

Ce să faci când soţia te împiedică să studiezi Biblia?Creştinii trebuie să studieze Biblia

Biblia este cartea de căpătâi şi îndreptarul de credinţă al creştinilor. Sectanţii sau ereticii sunt cei care adaugă alte cărţi şi alte învăţături la cele cuprinse în Biblie şi îi învaţă astfel pe oameni. Ca să nu fie înşelaţi de eretici şi proroci mincinoşi, creştinii trebuie să studieze şi să cunoască în profunzime Sfintele Scripturi. Domnul Isus îndeamnă astfel:

Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. (Ioan 5:39)

Apostolul Pavel a scris:

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:16-17)

Iar Sfântul Iacov a scris astfel:

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă, şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Iacov 1:22-25)

Există multe alte texte în Sfintele Scripturi prin care suntem îndemnaţi să studiem Cuvântul lui Dumnezeu.

Îndeamnă soţia să studieze Biblia

Trebuie să-i spuneţi soţiei, că dacă se consideră creştină atunci trebuie să ia cât mai curând Biblia şi să înceapă a o cerceta şi ea ca să nu fie creştină doar cu numele. Apoi, chiar dacă are frică să nu deveniţi victima unei erezii, să studieze şi ea Biblia ca să vă poată ajuta şi arăta diferenţele şi astfel să vegheaţi împreună.

Înţelegeţi-vă rolul în familie

Dumnezeu a institut căsătoria şi a rânduit anumite roluri pentru soţ şi soţie în căsătorie. Aceste roluri sunt diferite şi fiecare trebuie să înţeleagă rolul care-i aparţine şi să nu-l preia pe al celuilalt. În Epistola I a Apostolului Pavel către Corinteni scrie:

Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii şi că Dumnezeu este Capul lui Hristos. (1 Corinteni 11:3)

Iar în Epistola lui Pavel către Efeseni scrie:

Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup.” Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). – Încolo, fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat. (Efeseni 5:22-33)

Dumnezeu să o ajute şi pe soţia dumneavoastră să-şi înţeleagă rolul şi poziţia care i-a fost rânduită de Dumnezeu.