Ce să faci când nu-ți poți găsi plăcerea în nimic?

Întrebare:

Bună seara! Aș dori să știu ce poate face un om care nu găsește nici o plăcere în lumea aceasta? Am realizat că toate bucuriile și lucrurile pozitive sunt doar momente trecătoare. Totul este efemer. E ceva în neregulă cu mine? Mulțumesc.

Starea în care vă aflați dumneavoastră este una la care ar fi bine să ajungă fiecare om, pentru că doar acel care își dă seama de zădărnicia plăcerilor din lumea aceasta  și de natura efemeră și iluzorie a bucuriilor ei, va începe să caute adevăratul sens al vieții și adevărata împlinire. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Sa, a pus în noi divinul și gândul veșniciei, de aceea nici un om nu se poate simți satisfăcut și împlinit cu adevărat dacă este orientat spre plăcerile lumești, care sunt în mare parte  plăcerile de o clipă ale păcatului. Acum trebuie să-L căutați cu toată silința pe Dumnezeu și să cunoașteți în mod personal lucrarea și persoana Domnului Isus Hristos.

1. Începeți să studiați Sfintele Scripturi

În psalmul 1, împăratul David spune astfel:

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit. Nu tot aşa este cu cei răi: ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi. Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire. (Psalmi 1:1-6).

Doresc să vă atenționez asupra faptului că omul lui Dumnezeu găsește adevărata plăcere   în Legea lui Dumnezeu, atunci când cugetă zi și noapte la ea. In Psalmul 119,  imparatul David continuă să dezvolte același subiect și face câteva afirmații importante:

Când urmez învăţăturile Tale, mă bucur de parc-aş avea toate comorile. (Psalmi 119:14)

Mă desfăt în orânduirile Tale şi nu uit cuvântul Tău. (Psalmi 119:16)

Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deşarte, înviorează-mă în calea Ta! (Psalmi 119:37)

Mă desfăt în poruncile Tale, căci le iubesc. (Psalmi 119:47)

Mai mult preţuieşte pentru mine legea gurii Tale, decât o mie de lucruri de aur şi de argint. (Psalmi 119:72)

Cercetarea Sfintelor Scripturi vă va aduce multă bucurie și lumină în inimă ca să puteți urma calea adevăratei fericiri.

In cartea Ecleziastul, impăratul Solomon a scris  despre eforturile pe care le-a depus în căutarea rostului tuturor lucrurilor și a împlinirii adevărate. Pentru realizarea acestui scop, el a cercetat cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri, și-a satisfăcut orice dorință trupeascăă sau sufletească, a adunat mari averi și a făcut lucrări de valoare. După fiecare nouă realizare, concluzia lui Solomon era că tot ce obținuse era deșertăciune și goană după vânt, iar în final a spus:

Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. (Eclesiastul 12:13-14)

2. Intrați în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos

Mântuitorul nostru, Isus Hristos, este viu și cheamă pe fiecare om să vină la El, să intre în Noul Legământ ca să fie iertat de păcate și să primească prin Duhul Sfânt har și puterea trăirii unei vieți împlinite cu Dumnezeu, indiferent de împrejurările prin care va trece în această lume.

Când slujea pe pământ, Domnul Isus a spus:

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei 11:28-30)

Dumnezeu să vă lumineze inima ca să puteți vedea și înțelege adevărul Evangheliei și să găsiți fericirea autentică care este doar în Hristos.