Cum au ajuns Sodoma și Gomora orașe ale homosexualilor dacă ei nu se reproduc?

Întrebare:

Mă întreb cum de au ajuns homosexualii și familiile lor, dacă știm că ei nu se înmulțesc, să trăiască într-un oraș separat?!! Adică și atunci exista segregarea?! Și tot mă întreb, doar în Sodoma erau homosexuali sau și în alte localități antice? După mine, ar fi nerealistic să cred că minoritățile sexuale de atunci s-ar fi izolat într-un singur loc, dar pot și să greșesc… De aceea, consider că prin Sodoma nu se are în vedere comunitatea homosexualilor, este inimaginabil.

Homosexualitatea este o patimă care se învață

Este o mare minciună mereu repetată de comunitatea homosexuală precum că homosexualitatea este ceva înăscut și nu se învață, ci se moștenește prin ereditate. Tocmai minciuna aceasta le oferă mediul necesar lor să poată răspândi această patimă. Fiecare om trebuie să știe un adevăr important despre păcat, în general, și, în mod particular, despre diferite practici sexuale imorale, că acestea se învață și se transmit foarte repede când sunt tolerate într-o societate. Așa s-a întâmplat în Sodoma, Gomora, cetățile din jur și în tot Canaanul unde practicile imorale erau tolerate și chiar ridicate la nivel de religie. Când enumără toate perversiunile sexuale (printre care și homosexualitatea) în cartea Levitic, Dumneze le spune celor din poporul Israel:

Să nu vă spurcaţi cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Ţara a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi fărădelegea, şi pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Păziţi, dar, legile şi poruncile Mele şi nu faceţi niciuna din aceste spurcăciuni, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru. Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din ţara aceasta care au fost înaintea voastră în ea; şi astfel ţara a fost pângărită. Luaţi seama ca nu cumva să vă verse şi pe voi ţara din gura ei, dacă o spurcaţi, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Căci toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor. Păziţi poruncile Mele şi nu faceţi niciunul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.” (Levitic 18:24-30)

Practicile sexuale imorale, printre care și homosexualitatea, sunt numite lucruri care spurcă, adică contaminează și ele molipsesc nu doar trupul, ci mai întâi mintea. Atunci când cineva se expune prin auzire sau privit la astfel de practici, deja își contaminează mintea și apoi nu mai rămâne mult până va ajunge să le și practice și să-și spurce și trupul. Un alt fel cum sunt numite aceste perversiuni sexuale (inclusiv homosexualitatea) sunt obiceiuri urâte și, ca și oricare alt obicei urât, acestea se învață. Bărbați homosexuali și femei lesbiene care au hotărât să iasă din robia imoralității, când au venit să-și mărturisească păcatele și să ceară consiliere spirituală au spus că a fost cineva care i-a expus mai întâi la astfel de lucruri prin auzire și privit, iar apoi au încercat și ei din curiozitate și astfel au fost prinși în această „patimă scârboasă” cum o definește Sfânta Scriptură în Epistola către Romani.

Imoralitatea tolerată se răspândește în societate

Corintul a fost un oraș unde domnea imoralitatea la un nivel greu de imaginat (și nici nu vrem să ni-l imaginăm). Când a luat naștere Biserica Creștină în acest oraș, au fost mântuiți mulți oameni care erau cu totul doborâți de cele mai grave forme de imoralitate. Iată ce spune Apostolul Pavel în acest sens:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:9-11)

Malahii erau bărbați afemeiați, cei care se vindeau homosexualilor, iar sodomiții erau cei care întrețineau relații sexuale cu malahii. Acum, și unii și alții, indiferent de gravitatea păcatului în care au trăit anterior, au crezut în Domnul Isus Hristos și prin Duhul lui Dumnezeu au fost spălați de mizeria în care se aflau, au fost sfințiți și au fost socotiți neprihăniți. Dar, în biserica nou formată, s-a întâmplat că cineva s-a lăsat doborât de poftele pe care le avea altă dată și a căzut într-un grav păcat al incestului, pentru că acel bărbat întreținea relații sexuale cu mama lui vitregă. Apostolul Pavel a scris în mod de urgență bisericii să ia atitudine față de acest caz și persoanele vinovate să fie excomunicate din Biserică, tocmai ca ceilalți sfinți să fie protejați de puterea contagioasă a acestui păcat. Iată cuvintele Apostolului:

Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştile nostru, a fost jertfit. (1 Corinteni 5:6-7)

Puțin aluat este păcatul acestui singur creștin care a fost afectat de imoralitate și toată plămădeala sunt restul creștinilor din Biserică. Dacă va fi tolerat păcatul lui, la scurt timp va afecta moralitatea întregii Biserici. De aceea, Apostolul Pavel le cere creștinilor să ia atitudine în mod de urgență față de cel ce a păcătuit și apoi explică ce are în vedere:

Daţi afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela. (1 Corinteni 5:13)

Minoritățile sexuale au devenit majoritate în Sodoma, Gomora și nu numai…

Aveți dreptate când ziceți că este ireal să credem că minoritățile sexuale de atunci s-ar fi izolat într-un singur loc. Nicăieri în Biblie nu găsim scris aceasta. Invers, practicile minorităților sexuale au fost tolerate de restul societății până când au ajuns să se răspândească asupra majorității.

Același lucru s-a întâmplat de  multe ori pe parcursul istoriei și civilizațiile care au tolerat imoralitatea s-au condamnat la nimicire. Așa se va întâmpla și cu țările care astăzi tolerează imoralitatea, chiar dacă persepctiva care se vede până la orizont le inspiră speranțe de viitor bun. Cu toate că nu au fost spuse în contextul imoralității sexuale, sunt relevante aceste cuvinte ale psalmistului:

Am văzut pe cel rău în toată puterea lui; se întindea ca un copac verde. Dar, când am trecut a doua oară, nu mai era acolo; l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi. Uită-te bine la cel fără prihană şi priveşte pe cel fără vicleşug; căci omul de pace are parte de moştenitori. Dar cei răzvrătiţi sunt nimiciţi cu toţii, sămânţa celor răi este prăpădită.(Psalmi 37:35-38)

Statisticile spun că 70% din homosexuali admit că au întreținut relații sexuale doar o singură dată cu o jumătate din partenerii lor. Un homosexual în medie întreține relații sexuale cu un număr care variază de la 20 la 106 parteneri într-un an (comparați cu heterosexualii care în medie întrețin relații sexuale cu 8 parteneri timp de o viață). O mare pondere în răspândirea homosexualității o are molestarea copiilor. Studiile relatează că în SUA homosexualii comit 33% din totalul cazurilor de molestare în timp ce ei alcătuiesc 2% din totalul populației (Sunt curios să cunosc are sunt statisticile pentru Moldova). Aceasta înseamnă că unul din 20 de homosexuali molestează copiii, în timp ce unul din 490 heterosexuali este molestator. 73% din toți homosexualii relatează că au întreținut relații sexuale cu băieții ai căror vârstă nu a atins 19 ani. Ne mirăm acum cum au ajuns Sodoma și Gomora să fie orașe ale homosexualilor? Dacă astfel au procedat ei cu străinii care le-au vizitat orașul, puteți să vă închipuiți cum procedau cu băieții din oraș?

Săptămâna aceasta am auzit despre cazul unui băiat, singur la părinți, care, copiil fiind, odată în parc a fost violat de un homosexual. În rezultat, patima aceasta scârboasă a pus stăpânire pe el și a devenit și el homosexual.

Altul când a venit să-și mărturisească păcatele și să caute eliberare din robia sodomiei a spus că, adolescent fiind, a fost invitat de bărbați mai mari în compania lor, a băut cu ei și apoi i-au pus să privească filme pornografice.  La început în acele filme erau scene cu relații sexuale perverse cu femei, apoi au început să privească filme cu relațiile sexuale ale homosexualilor și apoi, el fiind beat, ei l-au silit să întrețină relații sexuale cu ei. După acestea, îl amenințau că vor spune prietenilor lui și astfel îl sileau să facă din nou și din nou până când l-au scufundat deplin în această practică păcătoasă. Acum, tânărul plângea când își mărturisea păcatele și spunea că este bolnav psihic, că nu mai are nici un interes sexual față de sexul opus și era într-o depresie adâncă care putea să-l ducă la sinucidere dacă nu ar fi aflat Evanghelia. Apropo, tentația să comită suicid este de 25 de ori mai ridicată la homosexuali și îmi amintesc cum în Chișinău cu câțiva ani în urmă s-a sinucis un tânăr homosexual după ce a fost suprins de un copil în timp ce întreținea relații cu un homosexual într-un veceu public dintr-un parc.

Consideri că prin Sodoma nu se are în vedere comunitatea homosexualilor? 

Dar ce se are în vedere? Hai să mai citim odată cu atenție ce spune textul:

Dar nu se culcaseră încă, şi oamenii din cetate, bărbaţii din Sodoma, tineri şi bătrâni, au înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colţurile. Au chemat pe Lot şi i-au zis: „Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi, casă ne împreunăm cu ei.” Lot a ieşit afară la ei, la uşă, a încuiat uşa după el şi a zis: „Fraţilor, vă rog, nu faceţi o asemenea răutate! (Geneza 19:4-7)

Nu vă lăsați manipulată de cei ce numesc răul bine și binele rău, căci despre ei Dumnezeu mai spune:

Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele, rău, care spun că întunericul este lumină, şi lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune! (Isaia 5:20)

Dacă cititorul acestui articol este homosexual sau lesbiană, îl/o îndemn să-și îndrepte privirile spre Domnul Isus Hristos, să creadă în El din toată inima și să se pocăiască de păcatele lui sau ale ei. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci și Domnul Isus vă poate da o vindecare deplină, așa cum a făcut în cazul malahilor și sodomiților din Corint. Credeți din toată inima în Domnul Isus și mergeți la o biserică care trăiește potrivit cu învățătura Mântuitorului lăsată pe paginile Noului Testament. Cereți să fiți botezat/botezată și apoi alipiți-vă de biserică și urmați cu toată sfințenia și dedicarea învățătura Mântuitorului care vă poate face fericit/fericită și vă va da un viitor și o nădejde.

Dacă sunteți părinte, aveți grijă și învățați-vă copiii cum să-și protejeze mintea de orice fel de stricăciune la care acum pot ajunge să fie expuși, inclusiv prin diferite programe școlare când vin unii reprezentați de organizații  „să-i învețe antidiscriminare” și sub acest pretext le contaminează mințile cu homosexualitate.

Oricine ai fi, ai grijă și păzește-ți bine mintea de orice fel de stricăciune și imoralitate:

Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. (Proverbe 4:23)

Și mai este scris:

Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi. (Efeseni 5:3)

Să trăim în sfințenie și să urmăm învățătura sănătoasă a Domnului Isus ca să avem parte de moștenire în Împărăția lui Dumnezeu.