Secretul unei societăți mai bune

Mereu ne plângem că avem o societate bolnavă. Și pe bună dreptate, pe zi ce trece gradul de degradare a omenirii atinge noi și noi culmi. Chiar dacă uitându-ne dintr-o parte vedem cum nelegiuirea propășește, și cu mult greu vedem raze de speranțe, există șanse că o societate poate fi mai bună și mai sănătoasă. Doar atunci când ne vom întoarce la Sfintele Scripturi și la aplicarea lor în viețile noastre vom da o altă perspectivă societății în care trăim.

Domnul Isus a spus odată: “Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Doar atunci când vom învăța să ne iubim aproapele nostru ca pe noi înșine, vom da gust societății.

Domnul Isus ne porunceşte: „Aşa cum te iubeşti pe tine însuţi, la fel să-l iubeşti şi pe aproapele tău.” Asta înseamnă: Aşa cum doreşti hrană atunci când eşti flămând, la fel să doreşti să-ţi hrăneşti aproapele când e flămând. Aşa cum doreşti să ai haine frumoase pentru tine, la fel să doreşti ca aproapele tău să aibă haine frumoase. Aşa cum munceşti ca să-ţi asiguri un loc confortabil în care să locuieşti, la fel să doreşti un loc confortabil în care să locuiască aproapele tău. Aşa cum îţi cauţi siguranţa şi protecţia în timpul calamităţilor şi violenţei, la fel să cauţi mângâiere şi siguranţă pentru aproapele tău. Aşa cum îţi cauţi prieteni pentru tine, la fel să fii un prieten pentru aproapele tău. Aşa cum vrei ca viaţa ta să conteze şi să aibă semnificaţie, la fel să doreşti aceeaşi semnificaţie pentru aproapele tău. Aşa cum munceşti ca să fii apreciat, la fel să munceşti ca să-ţi ajuţi aproapele să fie apreciat. Aşa cum îţi place să fii binevenit printre străini, la fel să-i urezi bun venit aproapelui tău când se află printre străini. Tot ce vrei să-ţi facă ţie oamenii, fă-le şi tu la fel.

Știu că sună un pic radical, dar e radicală tocmai din considerentul că această poruncă ajunge la rădăcina păcatului omului care în pornirile sale egoiste nu vrea să împartă cu nimeni nimic în acest secol plin de păcat.

Omul nu va putea să își iubească aproapele său ca pe el însuși dacă nu îl va iubi pe Dumnezeu mai întâi cu toata puterea lui. Odată ce va învăța în fiecare zi cum să Îl iubească pe Dumnezeu atunci și dragostea față de aproapele său va crește. Vei privi omul cu alți ochi, vei privi pe cel de lângă tine așa cum Dumnezeu te privește pe tine. Nu îl vei mai minți, ci îi vei spune adevărul, nu vei mai căuta doar la foloasele tale așa cum din păcate lumea ne învață astăzi.

Nu te vei mai pune pe tine în centrul atenției dar vei trăi și pentru cei din jurul tău. Nu este mai mare bucurie decât să știi că poți să îl ajuți pe cel aflat în nevoie. Fii sigur, Dumnezeu la vremea potrivită va răsplăti. Lui Dumnezeu îi place să răsplătească pe cel care nu se gândește doar la nevoile sale, ci se gândește și nu șovăiește în a ajuta pe alții.
Prin urmare, soluția în a avea o societate mai bună ține de noi.

Fiecare dintre noi are o Biblie acasă, și dacă fiecare dintre noi s-ar grăbi să studieze Sfintele Scripturi, ulterior să aplice cele învățate, sunt sigur că mari reforme se vor întâmpla în viața lui și în viața celor în jurul cărora trăiește.