Smerenia care ne-a îmbogățit

Ne apropiem cu pași grăbiți de sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea care ne amintește de umilința și smerenia cu care s-a îmbrăcat Domnul Isus când a fost întrupat și culcat în ieslea din Betleem. Cine își mai amintește de sărăcia în care a fost născut din fecioara Maria?

Câtă simplitate în adăpostul unui grajd neînsemnat, vizitat de păstori neînsemnați, dar câtă bogăție în prezența lui Dumnezeu care a coborât printre muritori pentru a aduce mântuire și răscumpărare de păcate. Umilința și smerenia Domnului Isus, care a părăsit Slava Cerească- ne uimesc chiar și azi și ne copleșesc cu reverență.

”Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.”

”Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între neamuri, şi anume Hristos în voi, nădejdea slavei.” Coloseni 1:26-27

Anne Graham Lotz scrie:

”Uimirea sărbătorii de Crăciun este că Dumnezeu a coborât la noi ca să ne fie alături în bucurii și suferință, în luptele și speranțele noastre… El a coborât în smerenie ca să fie cu noi în familiile și prieteniile noastre”.

Darul veșniciei ne-a fost dat printr-un umil copil care s-a născut, prin Fiul care ni s-a dat ca noi să ne apropiem cu toată simplitatea de Dumnezeul Nemărginit, Atotputernic, Sfânt- noi, niște vase de lut.

”El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.” Filipeni 2:6-7

Bogăția nespusă de care avem parte în Hristos, este atât de frumos descrisă în prima epistola a lui Ioan:

” Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.” 1 Ioan 5:11-12

Smerenia și umilința venirii Domnului Isus pe acest pământ ne-a adus în dar veșnicia împreună cu Dumnezeu!
Ai primit acest dar al smereniei? Ai cunoscut pe Pruncul Isus- ca Domn și Mântuitor? El nu mai este un copil umil, ieslea este goală, dar avem făgăduința prezenței Lui pentru toți cei care doresc să devină copiii ai lui Dumnezeu.

”Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Isus.” Galateni 3:26

Smerenia Domnului Isus ne-a îmbogățit și ne-a dăruit cel mai prețios cadou: Viața Veșnică!