Cum trebuie să gândească şi să procedeze creştinii în situaţia politică actuală din Moldova?

Întrebare:

Ce credeţi despre situaţia politică din ţară şi mai ales despre alegerea preşedintelui? Auzim toată ziua tot felul de analize ale diferitor oameni. Vrem să cunoaştem şi părerea unui om al lui Dumnezeu şi, chiar mai mult, am vrea să ştim cum trebuie să procedeze creştinii în aceste împrejurări?

Cum trebuie să gândească şi să procedeze creştinii în situaţia politică actuală din Moldova?Chiar azi am citit articolul  “De ce nu moare PCRM” semnat de Constantin Tănase şi, cu întristare în inimă, i-am dat dreptate la multe din cele ce a scris. În articol autorul îşi arată dezamăgirea personală pentru acţiunile din ultimii ani ale politicienilor şi aceste dezamăgiri le împărtăşesc toţi.

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar cum trebuie noi ca şi creştini să procedăm în această situaţie şi anume:

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. (1 Timotei 2:1-4)

Noi trebuie să facem o prioritate (înainte de toate) din a ne ruga pentru toţi oamenii şi pentru împăraţi (în cazul nostru pentru preşedintele interimar actual şi pentru cel care urmează să fie ales), dar şi pentru toţi ceilalţi care sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.

Să ne rugăm ca să ajute Dumnezeu pe fiecare politician actual activ ca să-şi vadă starea sufletului, să-şi revizuiască promisiunile făcute alegătorilor şi atitudinea pe care o are faţă de alţii, să privească la realizările sale şi acolo unde vorbele nu au coincis cu faptele, să se pocăiască şi să-şi ceară iertare. Ne bucurăm să vedem că politicienii noştri au început să meargă mai des la serviciile divine ale Bisericii şi trebuie să ne rugăm ca Cuvântul lui Dumnezeu să fie predicat în biserici şi acest Cuvânt să le atingă inimile şi să-i facă plăcuţi lui Dumnezeu.

Să ne rugăm ca politicienii actuali să realizeze pericolul unor legi care au fost adoptate sau care se insistă să fie adoptate pentru a fi pe placul Uniunii Europene şi fără să ia în calcul pericolele care vin pentru întreaga naţiune şi pentru fiecare cetăţean în parte odată cu adoptarea acestor legi. Un exemplu în acest sens este şi  legea anti-discriminare care include şi sintagma “orientare sexuală” şi care are multe implicaţii periculoase pentru întreaga societate. Dumnezeu să-i ajute să înţeleagă că poate din pricina unor astfel de hotărâri neînţelepte nu au mai avut izbândă nici în planurile bune pe care le aveau în campania electorală şi de care erau inspiraţi. Poate de aceea îngăduie Dumnezeu aceste conflicte interminabile ca să nu facă un rău mai mare pentru întregul popor.

Să ne rugăm ca să-i ajute Dumnezeu pe dregători să înceteze certurile şi intrigile care s-au născut din dorinţa de a avea întâietate şi să se ocupe de problemele reale. Una din aceste probleme este pedofilia care a luat amploare la proporţii de neimaginat şi lucrul acesta îl vedem în fiecare săptămâna la noutăţi. Faptul că doua adolescente în plină zi sunt aşa de îmbătate încât nu se pot ţine pe picioare, trebuie să ne alarmeze pe toţi şi să ne rugăm ca Dumnezeu să îndrepte inimile politicienilor ca să ia atitudini urgente. Dar, aceasta este posibil doar când vor înceta certurile pe care le au unii cu alţii.

Să ne rugăm pentru alegerea preşedintelui şi să fim gata să primim răspunsul aşa cum va fi de la Dumnezeu. Să ne odihnim în promisiunea lui Dumnezeu care spune:

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. (Romani 8:28)

Să ne rugăm ca să ridice Dumnezeu oameni integri în politică. În ţara noastră oamenii deja nu mai cred că este posibil să existe un politician integru. Şi totuşi, istoria a arătat multe astfel de exemple. De aceea, să cerem şi noi cu credinţă de la Dumnezeu să ridice politicieni integri, creştini adevăraţi, care vor urmări binele ţării şi cărora le va da Dumnezeu izbândă în binele pentru care vor fi ridicaţi să-l facă.

Să ne rugăm pentru pocăinţa celor care îşi schimbă culoarea politică. În ultimii ani mai mulţi oameni au părăsit PCRM, dar, din câte îmi amintesc, nimeni din ei nu s-a detaşat în mod public de această ideologie care a făcut să fie vărsat mult sânge nevinovat pe întreg pământul şi în ţara noastră tot. Cu multă întristare am ascultat la noutăţi la data de 7 noiembrie, cum în faţa monumentului lui Lenin, fostul preşedinte al ţării şi actualul lider al PCRM a slăvit comunismul. Să ne rugăm ca să-l ajute Dumnezeu şi pe acest om şi pe toţi care gândesc ca el, să vadă tragedia comunismului şi să se întoarcă din toată inima la Dumnezeu cu pocăinţă. Acelaşi lucru să ne rugăm pentru toţi ceilalţi membri ai PCRM care s-au detaşat de partid, să se detaşeze şi de ideologia acestuia şi să  se întoarcă din toată inima la Hristos.

Dumnezeu să ne ajute, să ne rugăm neîncetat pentru nevoile menţionate mai sus şi să nu dispreţuim puterea rugăciunii.