Ce spune Biblia despre vina noastră înaintea lui Dumnezeu?

Întrebare:

Unde scrie în Biblie că suntem vinovaţi şi nu păcătoşi înaintea lui Dumnezeu? Am citit într-o carte de Sinelnikov că “înaintea lui Dumnezeu nu există oameni vinovaţi”. Explicaţi-mi vă rog dacă trebuie să ne simţim vinovaţi înaintea lui Dumnezeu şi să ne asumăm răspunderea faţă de fiecare situaţie?

Ce spune Biblia despre vina noastră înaintea lui Dumnezeu?Nu face sens afirmaţia lui Sinelnikov. Tocmai pentru că suntem păcătoşi ne-am făcut vinovaţi înaintea lui Dumnezeu şi suntem vrednici de moarte şi o pierzare veşnică de la faţa lui Dumnezeu.

Biblia spune clar că:

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. (Romani 3:23)

Şi mai spune:

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6:23)

Acesta este mesajul repetat şi argumentat bine pe paginile Sfintei Scripturi care mai spune:

Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. (Romani 3:19)

Din pricina păcatului, toţi oamenii s-au făcut vinovaţi înaintea lui Dumnezeu.

Sinelnikov încearcă să-i convingă pe oameni să nu se înfrâneze de la nimic, să-şi dea frâu la toate dorinţele lor păcătoase şi face o afirmaţie aberantă precum că în Biblie nu ar fi scris că oameni sunt vinovaţi înaintea lui Dumnezeu.

Da, toţi oamenii s-au făcut vinovaţi înaintea lui Dumnezeu prin păcatul pe care l-au moştenit şi pe care îl practică.

Dar, VESTEA BUNĂ este că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume ca să ne elibereze de pedeapsa păcatului şi de presiunea vinovăţiei sub care ne-am aflat.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Este bine pentru Sinelnikov şi pentru toţi oamenii să ia seama la cuvintele Domnului Isus care a spus:

„S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.” (Marcu 1:15)