Au avut prietenii lui Daniel alegerea de a merge sau nu la sfințirea chipului lui Nebucadnețar?

Întrebare:

Am auzit o părere despre Daniel din predica unui pastor, care m-a uimit. El a spus că cei 3 tovarăși ai lui Daniel au ales să se ducă la acel eveniment în fața chipului de aur, iar Daniel nu. El a concluzionat că uneori în anumite locuri și la anumite evenimente este mai bine să nu mergi, să nu fii acolo… Oare chiar au avut cei trei tovarăși ai lui Daniel alegerea de a merge sau nu la acel eveniment?

 

sfințirea chipului făcut de Nebucadnețar

Este adevărat că în unele locuri și la anumite evenimente este bine nici să nu mergi și în unele cazuri nu trebuie să mergi. Totuși, în cazul celor trei tineri din Daniel capitolul trei, dacă ne gândim la poziția lor și la contextul în care trăiau ei, ne dăm seama că ei nu au avut de ales. De ce? Împăratul a poruncit, nu a oferit alegerea! El a poruncit tuturor persoanelor cu poziții de conducere (din administrația ținutului Babilonului), adică funcționarilor de stat, să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase.

Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip de aur, înalt de şase zeci de coţi şi lat de şase coţi. L-a ridicat în valea Dura, în ţinutul Babilonului. Împăratul Nebucadneţar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori şi pe cîrmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători, şi pe toate căpeteniile ţinuturilor, ca să vină la sfinţirea chipului, pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar. Atunci dregătorii, îngrijitorii şi cîrmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii, şi toate căpeteniile ţinuturilor, s’au strîns la sfinţirea chipului pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar. S-au aşezat înaintea chipului pe care-l înălţase Nebucadneţar. (Daniel 3:1-3)

Evident că acești tineri nu au avut de ales să meargă sau nu meargă la acest eveniment: aceasta a fost o poruncă care ținea de funcția sau poziția pe care o dețineau ei. În situația descrisă în Daniel 3 vedem că ei au arătat supunere față de împărat în măsura în care le permitea limitele stabilite de Dumnezeu. Prin faptul că ei au fost prezenți acolo, dar au refuzat să se închine chipului Dumnezeu a fost proslăvit și a fost o mărturie pentru toată împărăția. Dacă nu ar fi mers la acest eveniment, ei ar fi fost pedepsiți pentru nesupunere și neascultare de împărat și din aceasta Dumnezeu nu Și-ar fi scos slava, fiindcă aceasta ar fi fost o suferință binemeritată pentru nesupunere:

Nebucadneţar a luat cuvîntul, şi a zis: „Binecuvîntat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care a trimes pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi cari s-au încrezut în El, au călcat porunca împăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile lor de cît să slujească şi să se închine altui dumnezeu de cît Dumnezeului lor! Iată acum porunca pe care o dau:orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, va fi făcut bucăţi şi casa lui va fi prefăcută într’un morman de murdării, pentru că… nu este niciun alt dumnezeu, care să poată izbăvi ca El.” După aceea, împăratul a înălţat pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego la mare cinste, în ţinutul Babilonului. (Daniel 3:28-30).

Scriind acest articol, mi-am amintit de un incident recent din SUA care i s-a întâmplat funcționarei de stat Kim Davis, care a refuzat să elibereze certificatul de căsătorie unui cuplu de homosexuali. Ea ar fi putut refuza la poziția sa, ar fi putut pur și sumplu să nu vină la serviciu și atunci ar fi putut să evite conflictul, dar ea a privit poziția în care a fost aleasă ca fiind de la Dumnezeu și a rămas în acel loc, păstrându-și convingerile religioase și prin acțiunile ei a adus slavă lui Dumnezeu.

Dar, să ne reîntoarcem la textul din Daniel. Confuzia, de obicei, apare din cauza că în mijlocul mulțimii nu-l găsim pe Daniel. Apare întrebarea: de ce Daniel nu a fost și el la sfințirea chipului? Răspunsul îl găsim în capitolul doi din cartea Daniel. După ce Daniel a dat împăratului Nebucadnețar tâlmăcirea visului cu chipul, împăratul…

 “…a înălţat pe Daniel, şi i-a dat daruri multe şi bogate; i-a dat stăpînire peste tot ţinutul Babilonului, şi l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înţelepţilor Babilonului. Daniel a rugat pe împărat să dea grija trebilor ţinutului Babilonului în mîna lui Şadrac, Meşac şi Abed- Nego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului.” (Daniel 2:48-49)

De aici vedem că Daniel refuză poziția de conducere (administrare) care i s-a oferit în favoarea prietenilor săi. El, însă, a rămas la curtea împăratului, ocupându-se de domeniul științei (fiind cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului). Dacă ne uităm în lista celor cărora le-a poruncit împăratul să vină la sfințirea chipului (Daniel 3:2) și celor care au venit (Daniel 3:3), în aceste liste nu-i regăsim pe înțelepții Babilonului. Acesta este motivul pentru care Daniel nu a fost prezent la acel eveniment.

În încheiere vreau să spun că într-adevăr sunt locuri și evenimente la care copiii lui Dumnezeu nu ar trebui să meargă, dar sunt locuri în care Dumnezeu ne pune intenționat pentru a-Și descoperi slava și măreția Sa prin noi, când alegem să nu mergem la compromis, ci să rămânem ascultători de El.

Domnul să ne ajute să ne facem fiecare din noi bine slujba în locul în care ne-a pus El și prin alegerile noastre zilnice Dumnezeu să-Și poată scoate slava, așa cum a făcut-o prin alegerea lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego de a fi supuși împăratului în poziția în care erau și de a rămâne credincioși lui Dumnezeu, atunci când li s-a cerut să facă ceva care venea în contradicție cu voia lui Dumnezeu.