Șase sfaturi pentru tineri din familiile creștine | Portretul lui Samson | Judecătorii 13-16

Acum studiez despre viața lui Samson. El s-a născut într-o familie temătoare de Dumnezeu, care cunoștea din pruncie Cuvântul lui Dumnezeu. Samson a ajuns judecător în Israel, în vremea când poporul se afla sub domnia filistenilor. Nașterea lui Samson a fost vestită de înger și el trebuia să izbăvească poporul său de mâna vrăjmașului. Samson a fost pus de o parte pentru Dumnezeu și trebuia să fie nazireu toată viața lui. Aș vrea să sintetizez șase greșeli din viața tânărului Samson din care, sper, vor învăța tinerii care au fost crescuți, de mici copii, în Cuvântul lui Dumnezeu dar și toți ceilalți tineri.

1. Nu căuta fete necreștine

În Judecători 14 citim cum Samson s-a îndrăgostit de o femeie din fetele filistenilor, cu care apoi s-a căsătorit.

„Samson s-a pogorît la Timna, și a văzut acolo o femeie din fetele Filistenilor.” Judecători 14:1.

Potrivit Legii, cei din poporul lui Israel nu aveau dreptul să se căsătorească cu neamurile, pentru că neamurile aveau să-i îndepărteze de la Domnul și să-i târască în idolatrie.

„Ferește-te să faci legămînt cu locuitorii țării, ca nu cumva, curvind înaintea dumnezeilor lor, și, aducîndu-le jertfe, să te poftească și pe tine, și să mănînci din jertfele lor, ca nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi, și astfel, fetele lor, curvind înaintea dumnezeilor lor, să tîrască și pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor.” (Exod 34:15-16).

În Judecători 14:4 citim că “tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta vine de la Domnul…”. La prima vedere parcă ar fi o contradicție dintre acest verset și cel de mai sus, dar partea a doua a versetului explică de ce „lucrul acesta venea de la Domnul”: – “…căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor”. Dacă veți observa, Samson era totdeauna condus de supărări personale, dar Domnul s-a folosit de slăbiciunile lui pentru a-Și duce la îndeplinire planul.

Voia Domnului pentru tine este să-ți cauți o soție creștină, neprihănită, care-L iubește pe Dumnezeu, și nu una din lume. Apostolul Pavel, le scrie credincioșilor din Corint.

„Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunerecul?” (2 Corinteni 6:14)

2. Nu fi încăpâțânat în relația cu părinții tăi

Samson le-a cerut părinților săi să se însoare cu femeia filisteană. Părinții știau că Dumnezeu nu permitea acest lucru și au încercat să-l oprească de la asta, dar Samson s-a încăpățânat și nu i-a ascultat.

„Tatăl său și mama sa i-au zis: Nu este nici o femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru, de te duci să-ți iei nevastă dela Filisteni, cari sînt netăiați împrejur?. Și Samson a zis tatălui său: Ia-mi-o, căci îmi place”. (Judecători 14:3).

Mulți tineri din familii creștine se cred independenți și iau decizii pe cont propriu, fără să se sfătuiască cu părinții sau pastorii lor. Auziți care a fost motivul lui Samson în alegerea acelei femei? “Căci îmi place”. De multe ori băieții sunt atrași de frumusețea exterioară a fetelor, fără să le pese de relația acestora cu Dumnezeu.

Dragul meu, nu privi la părinții tăi ca la dușmani. Prin sfaturile lor, ei îți doresc binele pentru că te iubesc.

3. Nu te juca cu păcatul

Samson a trăit o viață imorală. Mai întâi s-a luat cu o femeie filisteană. Mai târziu, citim despre el că a întreținut relații sexuale cu o curvă. „Samson a plecat la Gaza; acolo a văzut o curvă, și a intrat la ea.” (Judecători 16:1) Și nici atunci nu s-a oprit de păcătuit, și și-a mai găsit o femeie pe numele Dalila. „După aceea, a iubit pe o femeie în valea Sorec. Ea se numea Dalila.”.

În afară de aceasta, Samson a încălcat nazireatul. Când era în Timna citim despre el:

„Duhul Domnului a venit peste Samson; și, fără să aibă ceva în mînă, Samson a sfîșiat pe leu cum se sfîșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse…După cîtva timp, s-a dus iarăși la Timna ca s-o ia, și s-a abătut să vadă hoitul leului. Și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. A luat mierea în mînă, și a mîncat-o pe drum; și cînd a ajuns la tatăl său și la mama sa, le-a dat, și au mîncat și ei din ea. Dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului.” Judecători 14:6,8-9.

Potrivit legii nazireatului el n-a avea dreptul să se atingă de mortăciune. Credeți că nu știa despre aceasta? Cu siguranță știa, dar a ignorat Cuvântul lui Dumnezeu. Încrederea în sine, în puterile proprii l-a împiedicat să împlinească porunca Domnului.

Viața imorală l-a adus pe Samson la un sfârșit tragic. Dușmanii i-au scos ambii ochi și Dumnezeu s-a depărtat de El. Poate că și tu te joci acum cu păcatul și crezi că nu vei culege consecințe. Cu siguranță vei culege. Nu uita că Dumnezeu nu este doar dragoste, El este un foc mistuitor și judecător și te îndeamnă la pocăință.

„Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cît ești tînăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi; dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată” (Eclesiast 11:9)

4. Nu-ți irosi tinerețea pe lucrurile de nimic

În pasajul de mai sus Duhul Domnului a venit peste Samson nu pentru a sfășia animale, dar pentru a lupta cu filistenii. Samson se afla atunci pe teritoriul vrăjmașului și aceasta era misiunea lui de la Dumnezeu. Ești tânăr și ai multă energie. Ce faci cu ea? Unde-ți îndrepți puterile tinereții tale? În lucrarea lui Dumnezeu ori în lucruri deșarte? Îți petreci timpul în fața jocurilor pe telefon și te distrezi pe rețele de socializare? Sau te îndeletnicești cu studierea Cuvântului lui Dumnezeu în mijlocul credincioșilor?

În Judecători 14:10-20 citim cum Samson a făcut un ospăț, la care a invitat tineri filisteni. La acest ospăț el le-a spus o ghicitoare. luându-se la rămășag cu ei. Mă întreb ce căuta el în mijlocul acestor tineri și ce-i cu distracțiile acestea? Samson se ocupa de nimicuri. Nu fi un tânăr care se ocupă de nimicuri. Dumnezeu are un plan frumos pentru viața și El vrea ca tu să te disciplinezi în cunoașterea Lui. Alege-ți prieteni credincioși. Biblia spune că tovărășiile rele strică obiceiurile bune.

5. Nu te lăsa biruit de mânie și nu te răzbuna

Întreaga viață a lui Samson a fost o manifestare a frustrărilor lui. Toată răzbunarea pe filisteni venea din supărări personale. După ce intrase în conflict cu socrul său, Samson a mers și a ars grânarele filistenilor. După aceasta i-a bătut fără milă pe filistenii care i-au omorât socrul și nevasta. Mai târziu, omoară o mie de oameni pentru că au încercat să-l lege. Este adevărat că el trebuia să izbăvească poporul lui de filisteni, dar motivația lui nu a fost să împlinească voia lui Dumnezeu prin metodele alese de Dumnezeu, dar a fost mișcat de propriile ambiții.

Cum reacționeazi atunci când cineva îți face rău sau te supără? Explodezi, te răzbuni sau știi să-ți stăpânești emoțiile? Nu te răzbuna pe oameni. Biblia ne învață să nu ne răzbunăm singuri, dar să dăm toată judecata în mânile lui Dumnezeu.

„Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Dacă este cu putinţă, întrucît atîrnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Prea iubiţilor, nu vă răsbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mînia lui Dumnezeu; căci este scris: “Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.” (Romani 12:17-19)

6. Proslăvește-l pe Dumnezeu cu viața ta!

În Judecători 16 Samson trece peste linia roșie. El destăinuieșt Dalilei secretul puterii lui și această femeie, folosindu-se de slăbiciunea lui, l-a trădat și l-a dat în mânile filistenilor. De fapt ea nici nu-l iubea. Era o femeie șireată și oportunistă. Joaca cu păcatul l-a orbit pe Samson și l-a adus la înfrângere. El credea că e stăpân peste situație, dar în realitate păcatul îl robise. Filistenii l-au deposedat de putere și i-au scos ambii ochi.

Citim cum domnitorii filistenilor s-au strâns să aducă jertfă dumnezeului lor Dagon și, în mijlocul veseliei lor, l-au chemat pe Samson din temniță și acesta a jucat înaintea lor. Ce final tragic pentru acest tânăr, care și-a ratat chemarea. Când se râdeau de el, ei de fapt se râdeau și-L batjocoreau pe Dumnezeul lui Samson.

Este bine să tragem o lecție de aici și să înțelegem că prin comportamentul nostru noi fie îi aducem slavă lui Dumnezeu, fie rușine. Samson I-a adus rușine atât lui Dumnezeu, cât și părinților care l-au crescut și l-au învățat din Cuvânt.Dumnezeu să te ajute să fii un tânăr care-L proslăvești pe Dumnezeu prin comportamentul tău și să fii un model de urmat pentru alți tineri.

„Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea; ci fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.” (1 Timotei 4:12)