Ce să facă părinţii cînd copilul lor se leapădă de credinţa în care a fost crescut?

Întrebare:

Ce sa facă părinţii daca copilul lor se leapădă de credința in care a fost crescut (musulmana, baptista , ortodoxa , catolica) ? Evreii isi pot da autorităţilor copiii la omor daca se încreştinează?

Poate este bine să încep răspunsul meu cu întrebarea..

Ce trebuie să facă părinţii ca să nu se lepede copiii lor de credinţă?

Există foarte mulţi părinţi care se consideră creştini, dar care nu studiază Sfintele Scripturi nici singuri şi nici cu copiii lor şi tocmai dorinţa să-L cunoască pe Dumnezeu îi face pe copiii să se ataşeze de altă biserică, confesiune sau religie. În Vechiul Testament Dumnezeu le-a dat părinţilor această poruncă:

Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. (Deuteronomul 6:4-7)

În cartea Proverbelor lui Solomon este scris:

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – (Proverbe 22:6)

Iar în Noul Testament Dumnezeu le spune părinţilor astfel:

Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului. (Efeseni 6:4)

Timotei, slujitorul lui Dumnezeu căruia Apostolul Pavel i-a adresat două scrisori din cele incluse în Noul Testament, a avut marea binecuvântare să fie învăţat din pruncie Sfintele Scripturi de mama şi bunica sa.

Cât timp petreci ca şi părinte ca să-i înveţi pe copiii tăi Sfintele Scripturi? Este suficientă învăţătura care le-ai dat-o ca să fie mântuiţi şi să nu devină victimele ereziilor sau a religiilor păgâne?

Părinţii trebuie să ţină credinţa adevărată

De unde ştii că credinţa ta este adevărată? De unde ştii că copilul tău a devenit victima unei erezii? După ce criterii judeci? Doar prin cunoaşterea Sfintelor Scripturi putem avea siguranţa deplină. Apostolul Pavel le-a dat creştinilor din Corint următorul îndemn:

Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi. (2 Corinteni 13:5)

Citeşte cu atenţie Sfintele Scripturi, compară ce scrie acolo cu felul cum îţi trăieşti viaţa şi vezi dacă nu cumva te înşeli crezând că mergi în împărăţia cerurilor, dar în realitate să mergi în iad. Una din frazele cheie în Noul Testament este “NU VĂ ÎNŢELAŢI!” Iată un exemplu:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:9-10)

Şi dacă nu eşti născut din nou prin credinţă în Domnul Isus, nu vei întra cu nici un chip în Împărăţia cerurilor pentru că Mântuitorul a spus:

„Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:3)

Eşti născut din nou? Ştii ziua când s-a întâmplat această mare transformare în viaţa ta? Ai Duhul Sfânt? Dacă nu, nu te mai înşela, pentru că nu vei întra în împărăţia cerurilor, căci este scris:

Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. (Romani 8:9)

Nu te măguli cu faptul că eşti dintr-un neam creştin, că părinţii au fost creştini sau mai ştiu ce alte lucruri cu care te înşeli ca să nu citeşti Sfintele Scripturi şi să trăieşti potrivit cu ele. Nu te hrăni cu nădejdi înşelătoare, ci ia Sfintele Scripturi şi începe să studiezi  şi să trăieşti cum scrie acolo pentru că venind  înaintea lui Dumnezeu vei fi judecat după Cuvântul Lui cuprins în Sfintele Scripturi şi nu după ce ai apucat sau nu ai apucat să ţii de la părinţi, bunei, etc.

Şi totuşi…

Ce să faci dacă copilul tău a devenit victima ereziilor sau religiilor păgâne?

Biblia nu vorbeşte în mod particular despre vreun caz când copilul unor părinţi creştini ar fi luat-o pe calea ereziilor sau a religiilor păgâne, dar ne dă câteva principii generale de care trebuie să ne conducem când avem a face cu astfel de oameni şi aceste principii pot fi folosite şi în relaţiile părinţi-copii.

Apostolul Iacov ne învaţă să-i întoarcem pe cei care s-au rătăcit prin erezii:

Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, şi-l întoarce un altul, să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte şi va acoperi o sumedenie de păcate. (Iacov 5:19-20)

Dar cum să-l întoarcem? Am aflat despre careva părinţi care îşi ţineau copilul în arest la domiciliu când au aflat că citeşte Biblia şi vrea să se boteze într-o biserică care face parte dintr-o altă confesiune. I-au interzis să citească Biblia, i-au luat telefonul mobil şi îl împiedică să comunice cu oamenii din biserica sau confesiunea respectivă. Aceasta nu este oare abuz la adresa copilului? Dacă chiar cred că copilul lor s-a rătăcit, atunci trebuie să-l convingă dar să nu facă abuz de libertatea lui de conştiinţă. Dumnezeu, fiind suveran şi atotputernic, lasă după noi dreptul să alegem. Părinţii trebuie să-i întoarcă pe copiii lor arătându-le ce este greşit în acea învăţătură, erezie sau religie. Se aplică la astfel de situaţii şi învăţătura pe care i-a dat-o Apostolul Pavel lui Timotei:

Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri. Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia. (2 Timotei 2:23-26)

Un părinte înţelept va evita certurile în astfel de cazuri şi cu blândeţe şi îngăduinţă răbdătoare va căuta să-şi îndrepte copilul dacă acesta se rătăceşte cumva. Dumnezeu să ne facă înţelepţi şi cu aceeaşi dorinţă şi bunăvoinţă să primim adevărul Sfintelor Scripturi indiferent că suntem părinţi sau copii.