Cum să procedeze un creştin născut din nou de curând dacă trăieşte în concubinaj şi are copii?

Întrebare:

Cum să procedeze un creştin, care a fost născut din nou de curând, dacă trăieşte în concubinaj de 5 ani şi au şi copii? Se poate căsători cu concubina sau trebuie să devină ambii creştini?

Cum să procedeze un creştin născut din nou de curînd dacă trăieşte în concubinaj şi are copii? Este o situaţie complicată, dar vestea bună este că mântuirea a ajuns până la voi şi acesta este cel mai important lucru. Iată cum te sfătuiesc să procedezi:

1. Spune concubinei/concubinului despre naşterea ta din nou şi implicaţiile acesteia

Presupun că deja i-ai şi vorbit, dar dacă nu, atunci trebuie să mergi să-i spui concubinului sau concubinei că ai crezut din toată inima în Domnul Isus Hristos, că ai primit iertarea păcatelor şi darul vieţii veşnice şi că ai ales să trăieşti pentru restul vieţii în deplină ascultare de Mântuitorul. Explică-i bine ce înseamnă Noul Legământ şi fii gata să răspunzi la toate întrebările care îţi vor fi puse. Dacă nu cunoşti răspunsuri, poate este bine să inviţi păstorul, sau un predicator sau un creştin matur spiritual care va fi în stare să-i răspundă concubinului sau concubinei la toate întrebările ca să poată şi el sau ea să se pocăiască şi să intre în Noul Legământ cu Domnul Isus.

2. Explică concubinei/concubinului că relaţia voastră de moment este una nelegiuită

Nu contează că voi întreţineţi relaţii sexuală de mulţi ani şi că aveţi şi copii. Faptul că voi nu aţi intrat în legământul căsătoriei şi nu aţi oficiat acest legământ nici în Biserică prin cununie și nici prin înregistrare la oficiul stării civile la stat, este o dovadă că relaţia voastră sexuală este în afara căsătoriei şi deci – este curvie. Iar Dumnezeu a spus foarte clar:

Să nu preacurveşti. (Exodul 20:14)

Şi a mai spus:

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Voi aţi necinstit căsătoria şi aţi spurcat patul, întreţinând relaţii sexuale fără să fiţi căsătoriţi. De aceea, statutul vostru acum este de curvari şi judecata lui Dumnezeu este peste voi. Trebuie să…

3. Întrerupeţi relaţiile sexuale până la clarificarea situaţiei voastre

Pentru că tu ai cunoscut adevărul lui Dumnezeu, pentru că ai intrat în Noul Legământ cu Domnul Isus şi pentru că relaţia sexuală pe care o întreţineţi acum este una nelegiuită, fiind în afara căsătoriei, nu mai puteţi continua aşa. În Sfintele Scripturi scrie:

Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi. (Efeseni 5:3)

Şi mai scrie:

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. (1 Tesaloniceni 4:3-5)

Pentru ca să nu vă expuneţi unul pe altul la ispită, este bine şi necesar să-ţi cauţi un nou loc de trai, în caz că soluţionarea statutului vostru marital va lua mai mult timp.

4. Explică concubinei/concubinului condiţiile tale pentru căsătorie

Acum, fiind copilul lui Dumnezeu, nu te poţi căsători acceptând orice condiţii din partea concubinei sau concubinului. De aceea, trebuie să-i explici că varianta ideală este ca şi ea sau el să intre în Noul Legământ cu Domnul Isus, ca să fie mântuită sau mântuit. Dar, în niciun caz nu trebuie să facă acest lucru doar ca să fiţi împreună, ci din dorinţa ei sau a lui să aibă o relaţie personală cu Dumnezeu şi ca să fie mântuit.

Dacă nu este pregătit să facă acest lucru, atunci trebuie să-i spui că tu ai ales să fii ucenic al lui Hristos Isus şi că vei asculta în toate lucrurile de Domnul Isus, mai presus de orice, pentru că aceasta înseamnă să fii ucenicul lui Hristos. Explică-i că aceasta înseamnă o trăire deplină pentru Dumnezeu, exprimată în citirea sistematică a Bibliei şi trăirea după învăţăturile acesteia, mersul la Biserică, rugăciune, închinare şi creşterea copiilor în învăţătura Domnului.

Dacă ea sau el te acceptă în totalitate ca să fii şi să trăieşti creştineşte, atunci poţi să intri în acest legământ de căsătorie, cum este scris:

Celorlalţi le zic eu, nu Domnul: dacă un frate are o nevastă necredincioasă, şi ea voieşte să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Şi dacă o femeie are un bărbat necredincios, şi el voieşte să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfinţit prin nevasta credincioasă, şi nevasta necredincioasă este sfinţită prin fratele; altminteri, copiii voştri ar fi necuraţi, pe când acum sunt sfinţi. (1 Corinteni 7:12-14)

Textul spune că sunt două motive pentru care ar trebui să rămână în căsătorie un credincios când se pocăieşte şi acesta este sfinţirea, adică pocăinţa celui necredincios, dar şi sfinţirea copiilor, adică posibilitatea să fie ei crescuţi în învăţătura lui Dumnezeu şi conduşi la Hristos.

5. Dacă concubina/concubinul nu te acceptă ca şi creştin şi vrea să se despartă – nu ai de ales

Ideal ar fi ca concubinul sau concubina să-L primească în inimă pe Domnul Isus, să intre în Noul Legământ şi aşa să vă înregistraţi căsătoria voastră şi să-L urmaţi cu bucurie pentru restul vieţii pe Domnul Isus Hristos. Dacă însă nu acceptă aceasta, atunci măcar cel puţin să te accepte ca şi creştin şi să-ţi ofere şi respecte libertatea ta şi dreptul să-ţi creşti copiii în învăţătură creştină. Dacă însă nu este de acord cu nici una din aceste condiţii, în continuarea acelui text din 1 Corinteni scrie:

Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legaţi: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Căci ce ştii tu, nevastă, dacă îţi vei mântui bărbatul? Sau ce ştii tu, bărbate, dacă îţi vei mântui nevasta? (1 Corinteni 7:15-16)

Într-o astfel de situaţie nu poţi merge în căsătorie şi nu mai puteţi să rămâneţi împreună, pentru că nu vei reuşi nici tu să te închini în pace lui Dumnezeu, nici să-ţi mântuieşti partenerul/partenera de căsătorie şi nici să-ţi creşti copiii în ascultare de Evanghelie.

6. Să te gândeşti la copii

Cum am mai spus, ideal ar fi ca concubinul sau concubina să se împace cu Domnul Isus şi să vă puteţi căsători ca şi creştini. Dacă nu, măcar să te accepte în totalitate şi să aibă respect pentru tine ca şi creştin şi pentru închinarea şi viaţa ta creştină. Dacă însă nu doreşte să trăiţi împreună din moment ce ai devenit creştin sau creştină, atunci ai datoria să te gândeşti la copii totdeauna şi să le oferi sprijinul material, sufletesc şi spiritual necesar. Ai grijă totdeauna să contribui material la întreţinerea lor, să-i vizitezi continuu şi să petreci cât mai mult timp posibil cu ei, oferindu-le învăţătură din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aceasta este datoria de părinte pe care o ai, cum este scris:

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. (1 Timotei 5:8)

Şi mai scrie:

Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului. (Efeseni 6:4)

Îmi dau seama că după citirea acestui articol unii cititorii îmi vor ridica cel puţin această…

Obiecţie: Creştinul nu are dreptul să se căsătorească cu necreştină

Este adevărat, dar în situaţia aceasta, având în vedere că acest cuplu au trăit atâta vreme împreună şi au reuşit să dea naştere la mai mulţi copii, mi se pare că ei au privit relaţia lor ca una de căsătorie, chiar dacă nu au fost înregistraţi la oficiul stării civile şi nici cununaţi la Biserică. Cu alte cuvinte, în conştiinţa lor, ei au privit legătura lor ca pe una de căsătorie şi nu ca şi curvie, cel puţin aşa cred eu. Dar, sunt de acord, că orice situaţie este diferită şi trebuie abordată individual. Tocmai de aceea…

7. Sfătuieşte-te cu pastorul sau preotul tău

El va putea şi va fi dator în cazul tău să se intereseze în detalii, ca să înţeleagă starea ta şi apoi să te sfătuiască potrivit cu Sfintele Scripturi, cum să procedezi corect. Nu te bizui doar pe ce este scris în acest articol, ci mergi la pastorul sau preotul tău, explică-i situaţia ta şi cere-i sfatul şi ajutorul. Dumnezeu să te ajute în deciziile pe care le vei lua şi să le dea mântuire concubinei/concubinului și copiilor tăi.