Ce spune Biblia despre sărbătoarea Sfântul Valentin – 14 februarie?

Mult cunoscuta și controversata sărbătoare numită Sfântul Valentin care este marcată pe 14 februarie atunci foarte mulți oameni dăruiesc flori și mesaje de dragoste dar care este adevărata semnificație, ce origine are și cum trebuie sărbătorită de creștini vom analiza în acest articol.

Ce spune Biblia despre Ziua Îndrăgostiţilor care mai este numită şi Sfântul Valentin? Cum este şi cum nu este corect să sărbătorim?

sfântul valentin

Nu este scris în Biblie despre o astfel de sărbătoare şi nici nu este ataşată aceasta de vreun eveniment din Biblie. Se crede că

Cel puţin trei sfinţi, purtând numele Valentin, au fost martirizaţi, data comemorării lor fiind fixată în jurul anului 498, pe 14 februarie. Unul dintre ei a trăit în timpul Împăratului roman Claudiu al II-lea, în sec. III. În acea epocă, Roma era angajată în campanii militare sângeroase, iar împăratul, numit şi Claudiu cel Crud, le interzicea soldaţilor lui să se căsătorească, considerând că bărbaţii nu mai vroiau să plece la luptă din cauza ataşamentului pentru soţiile lor. În ciuda ordinelor Împăratului, preotul Valentin a continuat să celebreze căsătorii, în secret, motiv pentru care a fost decapitat.

Dacă această istorie stă la originea Sărbătorii Îndrăgostiţilor, atunci este evident că aceasta trebuie să fie o celebrare a căsătoriei care a fost instituită de Dumnezeu pentru a fi cadrul în care poate şi trebuie să fie manifestată dragostea între un bărbat şi o femeie. Căsătoria este un legământ pentru toată viaţa şi poartă imaginea legământului pe care l-a încheiat Domnul Isus cu Biserica Sa pe care a venit să o mântuiască jertfindu-se la Golgota. Tocmai de aceea, orice cuplu de căsătoriţi trebuie să înveţe dragostea de la Domnul Isus, aşa cum scrie:

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup.” Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). – Încolo, fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat. (Efeseni 5:25-33)

Este foarte trist să vedem că ziua aceasta a rămas cu numele de Sărbătoarea Îndrăgostiţilor, dar de fapt este celebrat desfrâul care distruge căsătoria. În loc să auzi istorii frumoase de dragoste în căsătorie, în această zi la radio este menţionată regina Cleopatra care încă la vârsta de 12 ani întreţinea relaţii sexuale cu 5 bărbaţi pe noapte. Aceasta voi numiţi dragoste? De ce se încurcă lucrurile şi este întinată semnificaţia acestei zile? De ce într-o zi ca aceasta la centrul comercial MallDova din Chişinău se face competiţie la cel mai îndelungat sărut ca învingătorii, care poate nici nu s-au cunoscut unul pe altul până în seara aceea, să primească un certificat de căsătorie pentru o zi şi o vacanţă la munte pentru o săptămână? Aceasta numiţi voi adevărata dragoste? Ce are a face cu dragostea adevărată şi căsătoria cu faptul că în farmaciile din oraş încă cu două săptămâni înainte de aşa zisă Ziuă a Îndrăgostiţilor se cumpără toate prezervativele? Cum poţi tu crede că eşti creştin adevărat (pentru că ai fost botezat când erai mic şi pentru că porţi cruciuliţă la gât) şi să sărbătoreşti desfrâul acestei zile înecând sufletul tău şi mai mult în desfrâu? Nu te înşela şi dă crezare cuvintelor Scripturi care spun:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:9-10)

Dacă eşti creştin adevărat, ia bine seama la cuvintele Scripturii care spun:

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. (1 Tesaloniceni 4:3-5)

Dumnezeu să te binecuvânteze cu adevărata dragoste şi cu o căsătorie în care să domnească adevărata dragoste care vine de la Dumnezeu.