Sfânta Biserică-lăcaşul lui Dumnezeu

Astăzi mulţi oameni confundă  noţiunea de biserică cu o clădire. Pentru a înţelege semnificaţia acestui cuvânt, trebuie să –i cunoaştem etimologia. Astfel, cuvântul biserică provine din limba greacă care sună ekklesia şi însemnă , prin traducere, adunare, strângere, congregaţie, deci vedem că definiţia nu face trimitere la clădire , ci la oameni.  Greaca a fost limba în care s-a scris Noul Testament, căci acest cuvânt apare doar în Noul Testament. Biserica …

1. A luat fiinţă prin Domnul Iisus Hristos şi apoi a fost zidită de sfinţii apostoli

Deci, dar, nu mai sunteţi străini şi locuitori vremelnici, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu, zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos. Întru El, orice zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă un locaş sfânt în Domnul,  În Care voi împreună sunteti zidiţi, spre a fi locaş al lui Dumnezeu în Duh. Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel 2:19-22)

Şi Eu(Iisus)îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. (Sfânta Evanghelie după Matei 16:18)

Apoi apostolul Pavel spune:

După harul lui Dumnezeu, cel dat mie, eu, ca un înţelept meşter, am pus temelia,  iar altul zideşte. Dar fiecare să ia seamă cum zideşte. (Epistola Întâia către Corinteni a  Sfântului Apostol Pavel 13:10)

Din aceste versete vedem că Biserica se întemeiază pe Domnul Iisus, căci nicăieri în Vechiul Testament nu avem menţionat acest cuvânt. Acesta apare în Noul Testament, odată cu înălţarea  Domnului Iisus la ceruri.

2. Este formată din totalitatea credincioşilor, nu  este o clădire făcută de mână omenească

Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?  De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi. (Epistola Întâia către Corinteni a  Sfântului Apostol Pavel 3:16-17)

Deci biserica este o clădire, dar nu o construcţie din beton şi lemn, ci este o clădire spirituală şi fiecare credincios este parte din aceast locaş sfânt. Pronumele personal “voi” se referă la creştinii din Corint care au fost născuţi din nou, prin credinţa în Domnul Iisus şi pocăinţă.  Încă un argument îl găsim scris la Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel şi anume:

Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui Mântuitor şi este. Ci precum Biserica se supune lui Hristos, aşa şi femeile bărbaţilor lor, întru totul. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, după cum şi Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe Sine pentru ea ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin cuvânt,  şi ca s-o înfăţişeze Sieşi, Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană. Pentru că suntem madulare ale trupului Lui, din carnea Lui şi din oasele Lui.( Epistola către Efeseni a Sfântului ApostolPavel 5:24-30)

Iisus Hristos S-a dat pe Sine pentru Biserică, adică oameni, pe care apoi i-a făcut sfinţi, oameni care fac parte din trupul Lui, mădularele Lui, dar moartea Lui nu a fost pentru o clădire.

3.  Cum putem face parte din Biserică pentru a  moşteni Împărăţia lui Dumnezeu?

Răspunsul la această întrebare îl găsim la Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 3 atunci când Ioan Botezătorul le vorbea ucenicilor săi despre Domnul Iisus:

Cel ce crede în Fiul are viaţă veşnică, iar cel ce nu ascultă de Fiul, nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. (v.36)

Viaţa veşnică o poate avea oricine care alege să creadă în Iisus Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu , dar nu este vorba de o credinţă pasivă doar, ci de una activă care face schimbări în viaţă şi depinde totalmente de Cel în care a crezut.

Numai aşa putem face parte din Biserică , în cazul când nu faci parte din Biserică, mânia lui Dumnezeu rămâne peste tine şi nu poţi moşteni Împărăţia lui Dumnezeu aşa cum îi răspunde Domnul Iisus Hristos lui Nicodim, un fruntaş aş Iudeilor:

Iisus a raspuns: Adevarat, adevarat zic tie: De nu se va naste cineva din apa si din Duh, nu va putea sa intre in imparatia lui Dumnezeu.(Sfânta Evanghelie după Ioan v.5)

În Împărăţia lui Dumnezeu putem să intrăm numai printr-o singură cale şi aceasta este naşterea din apă şi Duh, adică naşterea din nou, pocăinţa.

Aşadar, Sfânta Biserică este lăcaşul lui Dumnezeu, constituit din creştini în care locuieşte Dumnezeu prin Duhul Sfânt,  pentru care a murit Domnul Iisus şi care vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.