Sesiunile de iarnă în cadrul Institutului de Studiu Biblic Inductiv din Moldova

Noul an a început cu binecuvântare pentru Institutul de Studiu Biblic Inductiv din Moldova. Peste 120 de creștini au venit să treacă pregătire spirituală la Chișinău, în perioada 2-13 ianuarie. Pastori, predicatori, învățători, diaconi, misionari și slujitori care fac ucenici prin sport, limbă engleză, computere, jurnalism, lucrători în școlile publice, inclusiv slujitori din SUA, Nepal, Polonia și Ucraina. Aceștia au studiat inductiv cartea Faptele Apostolilor, capitolele 13-28