”Sens interzis, Iona!”- un studiu biblic eficient în taberele pentru copii

Neascultarea față de părinți, de profesori și de Dumnezeu devine tot mai populară în rîndul copiilor. Ei nu au educație în ceea ce privește ascultarea și nu cunosc ce presupune aceasta. 

Cursul de studiu biblic pentru copii ”Sens interzis, Iona!” prezintă exemplul de neascultare a lui Iona și consecințele acestuia. Dar, cel mai important, arată cum trebuie să ieși din acestă stare și ne prezintă caracterul frumos a lui Dumnezeu. 

Chiar dacă Iona a foat neascultător, Dumnezeu l-a urmărit cu dragostea Sa și a trimis un pește mare ca să-l scape de la înec. Tot așa, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, Isus Hristos, ca să ne salveze pe cînd noi eram încă neascultători de El. Dumnezeu avea planuri mari pentru Iona și el are planuri mari pentru tine. (Kay Arthur, ”Sens interzis, Iona!”)

Biserica ”Buna Vestire”, din care fac parte, obișnuiește să folosească acest manual în taberele de zi pe care le organizează. Pe tot parcursul studiului, copiii sunt în rolul reporterului și sunt însărcinați să călătorească împreună cu Iona, să ia interviuri și să informeze despre evenimentele ce au loc într-un ziar. Astfel, acest curs devine nu doar folositor, dar și foarte interesant. Copiii studiază acest curs cu multă pasiune. 

Pentru a procura acest manual, accesați acest link sau veniți la Biserica ”Buna Vestire”, în fiecare duminică, căci astfel de cursuri biblice sunt în vânzare.