Ce înseamnă crucea de la sfârșitul versetelor în Biblie?

Întrebare:

Ce semnificaţie are acea cruce pusă în Biblie de nenumărate ori la sfârşitul versetelor?

Pagină din Biblia de Studiu Inductiv.

Este un semn care indică la trimiteri, adică alte referinţe din Biblie care explică pasajul respectiv. În imagine vedeţi un fragment din Psalmul 79 şi în dreptul versetului 6 sunt veţi găsi trimiterile (referinţele) pentru acest verset. Mai jos le voi da o explicaţie:

*(o steluţă) este semnul pentru versetele unde se întâlneşte fraza “varsă-ţi mânia peste neamurile” sau pasaje care explică această frază şi ele sunt Ieremia 10:25 şi Apocalipsa 16:1. Iată ce spun aceste versete:

Varsă-Ţi urgia peste neamurile care nu Te cunosc şi peste popoarele care nu cheamă Numele Tău! Căci mănâncă pe Iacov, îl înghit, îl topesc şi-i pustiesc locuinţa. (Ieremia 10:25)

Şi am auzit un glas tare care venea din Templu şi care zicea celor şapte îngeri: „Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ cele şapte potire ale mâniei lui Dumnezeu!” (Apocalipsa 16:1)

**(două steluţe) este semnul care indică că sunt trimiteri şi pentru expresia „care nu Te cunosc” şi aceste referinţe sunt Isaia 45:4,5 şi 2 Tesaloniceni 1:8

Crucea este următorul semn convenţional din Biblie care indică la referinţa pentru fraza „nu cheamă Numele Tău” care în cazul acesta este doar una şi este din Psalmul 53:

Şi-au pierdut oare mintea cei ce săvârşesc nelegiuirea, de mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâinea, şi nu cheamă pe Dumnezeu? (Psalmul 53:4)

Oricând veţi citi Biblia şi veţi ajunge la un pasaj care vi se pare de neînţeles, căutaţi mai întâi să citiţi referinţele spre care indică semnele din acest pasaj.