Semnează Declaraţia Manhattan

Liderii creştini din SUA s-au adunat împreună la Manhattan la 20 Noiembrie pentru a semna o declaraţie importantă prin care cheamă naţiunea americană şi toate naţiunile lumii să se întoarcă la adevăratele valori creştine. Am citit această declaraţie şi am semnat-o azi. Sper să apară cât mai curând textul integral al declaraţiei în limba română, dar până atunci, invit pe toţi cei care cunosc engleza să facă cunoştinţă cu textul acestei declaraţiei şi să o semneze în cazul când împărtăşesc aceleaşi valori.

Să ne rugăm împreună pentru toţi liderii creştini din Moldova să se întrunească împreună pentru a alcătui şi lansa o astfel de declaraţie şi chemare către întreaga naţiune ca să stăm în apărarea adevăratelor valori creştine. Aşa să ne ajute Dumnezeu.

Printre liderii care au semnat această declaraţie este şi Kay Arthur, autoarea excepţionalelor materiale de studiu biblic inductiv care au fost traduse în limba română de Mia şi Costel Oglice şi sunt o mare binecuvântare pentru mulţi oameni din ţara noastră.