Seminar de evanghelizare pentru slujitorii bisericilor din Mongolia

La invitația Institutului Haggai, am avut privilegiul în perioada 22-23 aprilie să predau un seminar de evanghelizare la un grup de  pastori și conducători de misiuni și organizații creștine din Mongolia.  Am studiat despre evanghelizarea personală, evanghelizarea prin internet, evanghelizarea prin proiecte sociale și cum să-ți dezvolți viziunea pentru evanghelizare. 

 

 

M-am bucurat să văd dorința aprinsă a participanților să pună în aplicare cunoștințele acumulate și cum au făcut planuri concrete pentru aceasta. Vă invit să ne rugăm împreună pentru aceasta și ca să binecuvânteze Dumnezeu pe conducătorii Asociației Absolvenților din Mongolia a Institutului Haggai. 

 

Mongolia este o țară cu un teritoriu imens, dar cu o populație de doar 3 milioane de locuitori. În capitala Ulan-Bator locuiesc mai puțini oameni decât în Chișinău și numărul este sub 600.000 locuitori. Evanghelia a început să fie predicată în Mongolia doar la căderea regimului comunist și până atunci nu au existat biserici. În ultimii 20 de ani Cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat cu multă putere și azi în Mongolia sunt peste 300 de biserici care întrunesc peste  40.000 de creștini. Nu este o cifră mare comparativ cu numărul populației, dar pentru o lucrare de 20 de ani sunt roade deosebit de frumoase pentru Împărăția Cerurilor. 

 

 

Mai mulți conducători și slujitori mi-au spus că în biserici se simte în prezent o stagnare și se roagă pentru trezire și ca creștinii să se dedice mai mult studierii Sfintelor Scripturi, rugăciunii și propovăduirii Evangheliei. 

 

Am avut o plăcută întâlnire cu echipa de studenți ai Institutului de Studiu Biblic Inductiv din Mongolia și cu sora Nadejda Gahova care a predat ultimele sesiuni. 

 

 

La moment sunt tipărite 4 manuale de studiu biblic inductiv în limba mongolă: “Dumnezeule, exiști?”, “Doamne, vreau să Te cunosc”, “Căsătorie fără regrete” și “Iacov”. 

 

 

Mai sunt traduse alte 9 cărți care urmează să fie tipărite rând pe rând și care sunt așteptate cu nerăbdare de toți creștinii din Mongolia care studiază profund Sfintele Scripturi după metoda inductivă. Să ne rugăm împreună pentru finisarea editării și tipărirea acestor manuale și ca să binecuvânteze Dumnezeu începutul noului grup de pregătire la Institut în toamna acestui an. Să ne rugăm și pentru sănătatea sorei Nadejda Gahova și ca să-i dea Dumnezeu putere în lucrarea pe care o face. 

 

Mare le-a fost bucuria participanților la seminarul de evanghelizare a Institutului Haggai când le-au fost oferite materialele de studiu biblic inductiv care le vor fi de mare ajutor în lucrarea de evangheglizare și facere de ucenici. 

 

Aceasta a fost a doua mea misiune în orașul Ulan-Bator. Prima dată am venit cu 10 ani în urmă când începea lucrarea misiunii „Precept Ministries” și Institutul de Studiu Biblic Inductiv din această țară. Aspectul orașului Ulan-Bator s-a schimbat mult. Au apărut clădiri moderne și frumoase. 

Să ne rugăm împreună pentru înaintarea Evangheliei în această țară și ca să locuiască din plin Cuvântul lui Dumnezeu în inima fiecărui sfânt și tot poporul mongol să aibă parte de viața veșnică prin Hristos Isus.