Trebuie să păstrezi secretul medical când afli că cineva din biserică trăiește în păcat?

Întrebare:

Pace! Sunt medic și în discuție cu alt medic despre starea sănătății unui membru din biserica noastră am aflat că acest pacient consumă periodic alcool și fumează, fapt prin care s-a molipsit de TBC. El a rugat foarte mult medicul (colegul meu) să nu-i divulge secretul, iar medicul, știind că sunt membru la aceeași biserica, mi-a spus mie cu zâmbet acest secret (medicul a fost invitat de mai multe ori la evanghelizările petrecute în oraș). Cum să procedez eu: să țin secretul medical sau…?

 Secretul medical

Da, este o situație mai complicată, dar nu imposibilă…

Sunteți datoare să judecați

Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi, ca și creștini, avem datoria să judecăm păcatele altor credincioși și în nici un caz să nu le tolerăm, căci astfel punem în pericol întreaga biserică, căci “puțin aluat dospește toată plămădeala”. În Epistola I către Corinteni, Pavel spune că a aflat de la ai Cloiei că în biserica din Corint un bărbat trăia în incest cu mama lui vitregă și întristarea apostolului a fost și mai mare când a aflat că cei din biserică nu au luat nici un fel de atitudine față de el și tolerau păcatul. De aceea, el le-a scris:

Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştile nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului. V-am scris în epistola mea să n-aveţi nici o legătură cu curvarii. Însă n-am înţeles cu curvarii lumii acesteia sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hrăpăreţi, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din lume. Ci v-am scris să n-aveţi nici un fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este curvar sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela. (1 Corinteni 5:6-13)

Vă mai atrag o dată atenția că aveți datoria sfântă înaintea lui Dumnezeu și a bisericii să judecați această persoană.

Cum să înfăptuiți judecata? 

În Evanghelia după Matei Domnul Isus ne învață să procedăm în felul următor când trebuie să confruntăm pe un credincios care păcătuiește:

Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş. (Matei 18:15-17)

Așa să procedați  acum. Mergeți și spuneți fratelui respectiv că pe linie de serviciu (nu trebuie neapărat să implicați aici pe medicul coleg care v-a spus aceasta) ați aflat că el consumă alcool și că fumează. Spuneți-i că în calitate de creștină aveți răspunderea înaintea lui Dumnezeu și a bisericii, dar și față de el, ca și membru de biserică și care face parte din același Nou Legământ cu Domnul Isus Hristos să-l confruntați în ceea ce privește păcatul lui. De aceea, îndemnați-l să-și recunoască păcatul și să se pocăiască de el.

Îndemnați-l să-și mărturisească păcatul în fața slujitorilor bisericii

Păcatul patimilor în care s-a lăsat prins, dar și a fățărniciei în care trăiește i-a adus consecințe care, se pare, sunt destul de grave. Acum, trebuie să apeleze la Dumnezeu după vindecare, dar condițiile pentru vindecarea lui sunt următoarele:

Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă! Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iacov 5:13-16)

El trebuie să-și mărturisească păcatele și în fața păstorilor și în fața bisericii, căci a păcătuit și față de ei, dovadă fiind faptul că medicul acum are dispreț față de întreaga biserică, crezând că toți sunt niște ipocriți ca acest frate care trăiește în păcat. De aceea, are datoria să se pocăiască înaintea păstorilor și a întregii biserici și așa va putea să primească vindecarea.

Mai trebuie să-i spuneți că boala lui tocmai este o consecință a trăirii lui în păcat, căci nu în zadar scrie în Sfintele Scripturi că dacă cineva calcă legământul, vor interveni în viața lui slăbiciunea, apoi boala și dacă nici așa nu se pocăiește, va veni moartea fizică și astfel îl va judeca Dumnezeu ca să nu fie judecat o dată cu păcătoșii care nu L-au cunoscut pe Dumnezeu niciodată.

Conștientizați responsabilitatea pe care o aveți să confruntați

Știu că nu este ușor să confrunți pe cineva cu privire la păcatul lui. Eu sunt pastor și trebuie să-i confrunt pe mulți și de fiecare dată nu mă simt comod să fac aceasta. Cu atât mai mult înțeleg cât de greu vă va fi să confruntați pe acest creștin. Dar, aceasta este dragostea adevărată față de aproapele și față de el în acest caz concret – să-l opriți de pe calea lui cea rea, confruntându-l cu privire la ipocrizia și patimile lui. Luați aminte la cuvintele scrise în cartea proorocului Ezechiel:

Când voi zice celui rău: „Vei muri negreşit!”, dacă nu-l vei înştiinţa şi nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui cea rea şi să-i scapi viaţa, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta! Dar dacă vei înştiinţa pe cel rău şi el tot nu se va întoarce de la răutatea lui şi de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui sufletul! Dacă un om neprihănit se va abate de la neprihănirea lui şi va face ce este rău, îi voi pune un laţ înainte şi va muri. Dacă nu l-ai înştiinţat, va muri prin păcatul lui şi nu i se va mai pomeni neprihănirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta! Dar dacă vei înştiinţa pe cel neprihănit să nu păcătuiască şi nu va păcătui, va trăi, pentru că a primit înştiinţarea, iar tu îţi vei mântui sufletul!” (Ezechiel 3:18-21)

Grăbiți-vă să vorbiți cu fratele căzut și ajutați-l să se ridice din păcatul lui, căci cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte şi va acoperi o sumedenie de păcate. Așa să vă ajute Dumnezeu să faceți.