Cinci secrete pentru cresterea bisericii

Cum a crescut anul aceasta biserica locală din care faci parte? Dar anul trecut? Cum cresc alte biserici din localitatea ta? Azi am discutat cu un slujitor al Evangheliei, care spune că biserica lor a scăzut de la 500 la 300 de membri în ultimii doi ani. Pricinile scăderii numărului de membri sunt diferite, şi variază în aparenţă, dar în esenţă sunt unele şi aceleaşi. În acest articol voi prezenta secretele pentru creşterea bisericii aşa cum sunt ele lăsate pe paginile Sfintelor Scripturi.

creșterea bisericii

Textul biblic care ne prezintă aceste secrete ( şi nu secrete, pentru că fiecare le poate cunoaşte şi afla oricând doreşte ) se află scrise în Epistola lui Pavel către Efeseni şi scrie astfel:

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii prooroci, pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copiii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloace de amăgire; ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietura, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste. (Efeseni 4:11-16)

1.Fii dedicat Domnului Isus Hristos ca să declanșezi creșterea bisericii

El doreşte creştrea bisericii care este Mireasa şi Trupul Lui. Tocmai pentru că este interesat foarte mult de creşterea bisericii, de aceea El a “dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii, evanghelişti, pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos”. Dorinţa aceasta de creştere a bisericii în calitate şi la număr trebuie să fie şi dorinţa fiecărui creştin şi mai ales a liderilor.

2. Chemarea conducătorilor bisericii este desăvârşirea sfinţilor

Tot în discuţia de azi, slujitorul care mi-a spus despre situaţia bisericii care descreşte, mi-a mai spus că preotul acelei biserici are o afacere personală, care se dezvoltă şi creşte foarte bine şi că el şi-a dedicat cea mai mare parte a timpului afacerii. Ce trist este lucrul acesta… Isus i-a dat şi acestui preot şi tuturor ca el chemarea sfântă de ai “desăvârşi pe sfinţi în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos”. Cuvântul tradus cu “desăvârşire” în acest text este “katarstismos” şi înseamnă echipare, cu sensul de a lua pe cineva de la faza iniţală şi al învăţa până la perfecţiune în ce priveşte o meserie, sau o artă, sau orice alt lucru. Deci, preoţilor le revine datoria de ai învăţa pe creştinii din bisericile lor cum să slujească lui Dumnezeu şi cum să zidească biserica. Aici trebuie să le fie îndreptate toate eforturile şi pentru ai echipa pe sfinţi trebuie să-i înveţe Sfintele Scripturi. Iată un exemplu din viaţa bisericii primare care ne arată cât de mult erau preocupaţi apostolii de desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării de slujire.

În zilele acelea, când s-a înmulţit numărul ucenicilor, Evreii care vorbeau greceşte, cârteau împotriva Evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţirea ajutoarelor de toate zilele. Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor, şi au zis: “Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.” (Faptele Apostolilor 6:1-4)

Este adevărat că, pe măsura creşterii bisericii, apar multe situaţii şi necesităţi care solicita tot mai mult şi mai mult implicarea preoţilor, dar în aceasta privinţă trebuie să urmăm exemplul apostolilor şi să delegăm aceste responsabilităţi creştinilor de încredere, plini de înţelepciune şi Duhul Sfânt, şi noi, cei care suntem chemaţi să-i echipăm pe sfinţi în vederea lucrării de slujire, să ne ţinem de învăţătură, aşa cum spune apostolul Pavel în Epistola către Romani

Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură. (Romani 12:7)

3. Fiecare creştin trebuie să dorească să fie echipat pentru lucrarea de slujire

Biserica se zideşte prin slujirea creştinilor care o pot zidi, şi o pot zidi cei ce au fost bine echipaţi de conducătorii lor duhovniceşti. De aceea, fiecare creştin trebuie să fie conştient de importanţa procesului de ucenicie. Primul nume pe care l-au avut creştinii, mai înainte de a se fi numit “creştini” a fost cel de “ucenici”. Iar ucenic este unul care totdeauna învaţă, care se dedică şi doreşte să fie învăţat. Măsura în care vor putea sluji creştinii în procesul de zidire a Trupului lui Hristos, este direct proporţională cu măsura în care ei cresc în cunoaşterea lui Isus Hristos. Pe măsura creşterii în cunoaşterea Mântuitorului, ajungem la unirea credinţei şi a cunoştinţei lui Dumnezeu, la starea de om matur, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.

4. Creştinii care nu se dedică uceniciei, devin victima ereziilor şi căderii

Vina pentru aceasta poate fi a preoţilor, dar şi a creştinilor. Cu părere de rău o spun, că o bună parte din preoţi nu-i învaţă pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu şi nu-i echipează pentru lucrarea de slujire. Ştiu şi mulţi preoţi care încontinuu predică Cuvântul lui Dumnezeu şi îi îndeamnă totdeauna pe creştini să devină ucenici, să se dedice studierii Sfintelor Scripturi şi lucrării de slujire pentru zidirea Bisericii lui Hristos. Dar chiar şi în bisericile lor, cei care răspund acestei chemări sunt mai puţini decât cei ce se mulţumesc doar să vină duminica ca să asculte serviciul divin. Tu ce fel de creştin eşti? Eşti un ucenic? Dar dacă eşti preot, în ce fel îi desăvârşeşti (echipezi) pe sfinţi în vederea lucrării de slujire? Dacă nu facem aceasta şi dacă sfinţii nu se dedică uceniciei, Biblia spune că ei vor rămânea copii “plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloace de amăgire”. Iată de ce oamenii pleacă din biserică. Pentru că devin victime diferitor vânturi de învăţătură.

5. Biserica este unită şi creşte când fiecare creştin îşi aduce contribuţia

Ai auzit pe unii creştini care spun că în biserica lor nu este dragoste, nu este unitate, şi alte învinuiri de felul acesta. Şi în parte au dreptate. Dar, am mai observat că de obicei se plâng în privinţa aceasta cei care sunt imaturi spiritual şi care nu vor să se dedice procesului de ucenicie şi nu slujesc pe alţii ci aşteaptă doar să fie ei slujiţi. Textul biblic citat spune că tot trupul (biserica) este “bine închegat şi strâng legat, prin ceia ce dă fiecare încheietură” şi aşa îşi primeşte creşterea “potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.”

Dragă creştine, ia astăzi hotărârea să devii un adevărat ucenic, să te dedici învăţării Sfintelor Scripturi şi slujirii lui Dumnezeu, pentru zidirea trupului lui Hristos, a bisericii. Dacă eşti preot, ia o decizie sfăntâ şi rededică-ţi viaţa scopului la care ai fost chemat de Isus Hristos – să desăvârşeşti pe sfinţi în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.