Schimbă Departamentul şcolar prin tărie şi slujire

1) Stabileşte un plan de acţiune cu scopuri imediate, pe termen mediu şi pe termen lung. Unul din scopurile imediate ar putea fi să faceţi un show de putere la comitetul şcolar. Trimite un grup de părinţi descurcăreţi la o şedinţă după ce ai adunat un număr semnificativ de semnături pentru petiţia dvs. Programează un timp pentru a o prezenta comitetului şcolar. Trimite înştiinţare tuturor semnatarilor. Apoi duceţi-vă în grup şi prezentaţi comitetului petiţia dvs. Cereţi comitetului să stabilească o dată cînd va vota pe marginea petiţiei.

 2) Dacă aţi identificat printre membrii comitetului şcolar unul sau mai mulţi simpatizanţi, coordonaţi strategia dvs cu ei. Dacă școala deja s-a asociat cu mişcarea “gay”, probabil că membrii comitetului nu vor dori să coopereze cu dvs. Nu e o problemă. Dacă ar fi fost de partea dvs, nu aţi fi avut această problemă în regiune. Scopul dvs nu este să cîştigaţi rapid, ci să (a) identificaţi membrii comitetului care sunt anti-familişti pentru a-i înlocui şi să (b) identificaţi şi să organizaţi toate persoanele pro-familie din regiunea dvs(acest lucru va lua timp).

 3) Asiguraţi-vă că petiţia circulă prin comunitatea dvs pentru a identifica cît mai mulţi susţinători posibili.

 4) Continuaţi să aveţi întâlniri regulate.

 5) Identificaţi candidaturi pentru a înlocui membrii anti-familie din comitet şi susţineți-i (individual, nu ca parte a unui grup, numai dacă nu vă organizaţi într-un grup activ politic sub ghidarea unui avocat).

 

2. Strategia de misiune a bisericii în şcoală

 Această abordare cere formarea unui club al părinţilor, buneilor şi altor membrii ai bisericii a cărui scop este să promoveze şcoala locală drept cîmp de misiune principal al bisericii, prin 1) sponsorizarea, susţinerea şi echiparea cluburilor creştine şi/sau profamilie din şcoală, 2) shimbarea atenţiei grupului de tineri de la biserică de pe “distracţie/fun” pe pregătirea pentru misiune. Nu trebuie să fie excluderea timpului de distracţie, dar o schimbare a atenţiei copiilor care îi va ajuta să îşi descopere importanţa personală ca şi trimişi ai lui Hristos, prin diverse metode cum ar fi apologetica, gîndirea critică, dezbaterile şi analiza tematică. 3) aprecierea rezultatelor misionarilor printre tineri în biserică 4) educarea bisericii cu privire la agenda homosexuală în şcoli

 

 Lista de acţiuni.

A. Deschideţi un club de susţinere

 1) Creaţi un comitet în biserică care va avea drept scop misiunea în şcoli. Scopurile clubului includ:

a. a ajuta biserica să împlinească nevoile de slujire din şcoala locală; 

b. a ajuta biserica să descopere potenţialul nefolosit al tinerilor din biserică în calitate de misionari locali şi stabilirea unui program de pregătire a tinerilor pentru a face faţă condiţiilor din şcoală şi din viaţa semenilor lor.

 2) Adunaţi documente despre problema din şcoală şi unele resurse din această carte şi prezentaţi-le conducerii bisericii.

 3) Adunaţi-vă într-un comitet cu păstorul sau liderii bisericii pentru a discuta crearea acestui club în biserică.

 4) Cereţi implicare din partea părinţilor, studenţilor, învăţătorilor, membrilor comitetului şcolar şi alţi membri interesaţi din comunitate.

 5) Adunaţi-vă regulat, cel puţin lunar. Zidiţi relaţii între studenţii şi pedagogii profamilie şi alte persoane implicate în sistemul şcolar.

B. Educaţi biserica despre cîmpul de misiune în şcoli

 1) Ţineţi un tabel informaţional bine organizat cu documentaţie asupra problemelor şcolii. Promovaţi clubului dvs drept răspuns la probleme;

 2) Rugaţi păstorul să predice ocazional despre misiunea domestică şi să accentueze şcoala drept exemplu de subcultură care are nevoie de intervenţia creştină. Ajută-l cu exemple pentru predică;

 3) Cereţi adolescenţilor din mişcarea dvs de tineret (învăţători, membri etc) să prezinte bisericii câte un raport despre situaţia din şcolile publice.

 C. Includeţi un program de pregătire misionară în mişcarea de tineret a bisericii

1) Întîlniţi-vă cu păstorul principal, pastorul de tineret şi liderii grupurilor de adolescenţi pentru a discuta modalităţi prin care puteţi pregăti tinerii dvs să ducă adevărul lui Dumnezeu în şcolile lor şi să împlinească nevoile colegilor lor. Scopul dvs este de a introduce exerciţii de dezvoltare a caracterului şi a intelectului în cel puţin patru domenii: i. Apologetică creştină de bază. ii. Gândirea logică şi critică. iii. Comunicare/dezbateri. iv. Analiza subiectelor de discuţie.

2) Faceţi ca dezvoltarea acestor calităţi să fie atractivă şi distractivă. Metode de succes includ: i. Invitarea vorbitorilor speciali cum ar fi avocaţi, învăţători şi alţi specialişti. ii. Împărţirea grupului în părţi oponente pentru dezbateri. iii. Metoda “Scaunului Fierbinte” prin care un copil stă aşezat pe ”scaunul fierbinte”,  fiind unicul promotor al unei valori biblice în timp ce restul grupului sunt oponenţii lui. Astfel tinerii învaţă cum să-şi apere convingerile.

3) Propuneţi-vă să deschideţi un club creştin sau profamilie în fiecare liceu unde merg copiii din adunare. Lideri ai acestori grupuri să fie tineri din mişcarea de tineret. Aveţi grijă ca aceşti lideri să fie mai întîi bine pregătiţi, urmînd un program de pregătire. Nu încurajaţi implicarea oamenilor nepregătiţi.

 D. Sponsorizaţi şi susţineţi cluburile studenţeşti din cadrul şcolilor

1) Oferiţi ajutor pentru ca studenţii din biserică să deschidă cluburi profamilie sau creştine în şcolile unde învaţă. Fiţi gata să le oferiţi orice ajutor care vi-l solicită, financiar sau materiale informaţionale etc.

 2) Exprimaţi-vă aprecierea faţă de tinerii care reuşesc să atingă rezultate treptate în calea lor de a deveni misionari în şcolile lor, în mod special atunci cînd sunt pregătiţi să proclame idealurile creştine în mod deschis.

3) Asiguraţi suport în rugăciune, la fel ca şi suport moral/legal în măsura de care au nevoie. S-ar putea ca şcoala să nu îi încurajeze să îşi exprime drepturile la libera exprimare şi religie. Fiţi gata să motivaţi oameni cheie din biserică care să meargă la întîlnirile comitetelor şcolare sau să aibă diverse întâlniri cu directorul și alte persoane responsabile din şcoală.

Traducător: Boicu Natalia