Despre preotul care înnegreşte destinul unui om nevinovat

Întrebare:

Buna ziua. Sunt o eleva a Liceului Teoretic “M. Viteazul” din s. Carahasani, r-nul Stefan-Voda. Am avut si noi in școala un profesor foarte bun. Era superb in domeniul pedagogiei si a activității sale didactice. In liceul nu exista profesor mai talentat ca d-nul Sergiu. Dar din motiv ca era martorul lui Iehova, a fost supus si judecații, si i-au fost luate toate actele care i-ar permite sa mai fie profesor. A fost suspectat de niște lucruri pe care toți știu 100% ca nu le-a făcut (păstra in calculator filme porno)… Problema este ca nu știu de ce aproape toți preoții ortodocși au foarte mare ura pe oamenii de alta religie… Iată si la noi in sat preotul s-a stăruit sa îngroape un om nevinovat… Eu puțin cunosc Biblia (acum studiez), dar știu ca in ea scrie precis sa iubești pe aproapele tău, pe vrăjmașul tău. Dar preoții stau cu Biblia in fata, cum pot ei sa facă așa lucruri rele, sa înnegrească destinul unui om nevinovat?

Aşa este, Dumnezeu ne învaţă în Biblie să iubim pe aproapele nostru şi să iubim şi pe vrăjmaşii noştri. În vestita Predică de pe Munte, Domnul Isus a spus:

Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.” Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. (Matei 5:43-48)

Cei ce se lasă conduşi şi controlaţi de ură în atitudinea şi acţiunile lor n-au cunoscut pe Dumnezeu, chiar dacă au ajuns să facă parte din cler:

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. (1 Ioan 4:7-8)

A fost comisă o nelegiuire în cazul când acest om a fost urmărit doar pe motiv de credinţă şi i s-au întins curse. Este adevărat că secta “Martorii lui Iehova” au o învăţătură eretică pentru că ei neagă divinitatea Domnului Isus Hristos fără care nu este posibilă mântuirea noastră a tuturor. Dar, nu are dreptul nimeni să-l urmărească pe acest om sau pe alţii şi să-i concedieze pe motiv de credinţă atât timp cât religia lor nu face rău altor oameni.

Dacă cineva a lucrat cu viclenie şi l-a învinuit pe nedrept pe acest om, îşi va trage osânda şi pedeapsa de la Dumnezeu care a spus:

Cine sapă groapa altuia cade el în ea, şi piatra se întoarce peste cel ce o prăvăleşte. (Proverbe 26:27)

Este relevant în acest caz şi Psalmul 52

Către mai marele cântăreţilor. O cântare a lui David. Făcută cu prilejul celor spuse de Doeg, edomitul, lui Saul, când zicea: „David s-a dus în casa lui Ahimelec”. Pentru ce te făleşti cu răutatea ta, asupritorule? Bunătatea lui Dumnezeu ţine în veci. Limba ta nu născoceşte decât răutate, ca un brici ascuţit, viclean ce eşti! Tu iubeşti mai degrabă răul decât binele, mai degrabă minciuna decât adevărul. – (Oprire) Tu iubeşti numai cuvinte nimicitoare, limbă înşelătoare! De aceea şi Dumnezeu te va doborî pe vecie, te va apuca şi te va ridica din cortul tău, şi te va dezrădăcina din pământul celor vii. – (Oprire) Cei fără prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme şi vor râde de el, zicând: „Iată omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu, ci se încredea în bogăţiile lui cele mari şi se bizuia pe răutatea lui.” Dar eu sunt în Casa lui Dumnezeu ca un măslin verde, mă încred în bunătatea lui Dumnezeu, în veci de veci. Te voi lăuda totdeauna, pentru că ai lucrat; şi, în faţa copiilor Tăi, voi nădăjdui în Numele Tău, căci este binevoitor. (Psalmi 52:1-9)

Iar dacă profesorul într-adevăr a adus la şcoală şi a expus copiii la filme pornografice sau la pericolul să acceseze astfel de filme, atunci este îndreptăţită fapta celor care au luat atitudine ca el să nu mai poată rămâne în şcoală.