,,Scârțâitul pământului,, și trâmbițele din cartea Apocalipsa

Cred că a-ți urmărit în ultimul timp noutățile unde se spune că din anul 2011 și până în prezent în multe țări se auzea un sunet puternic, pe care unii îl compară cu sunetul trâmbiților din Ierihon. Acest fenomen este numit de savanți scârțâitul pământului. Cum credeți D-voastr: ce poate fi asta? Oare să fie într-adevăr vorba despre trâmbițele din cartea Apocalipsa? Studiind cartea Apocalipsa, am înțeles că înainte ca să sune îngerii din trâmbițe, mai trebuie să se petreacă multe alte lucruri..? Mulțumesc anticipat pentru răspuns.

scârțâitul pământului sau trâmbițele lui Dumnezeu

După cum ați menționat și D-voastră, înainte ca să sune cele 7 trâmbițe din Apocalipsa, trebuie să aibă loc anumite evenimente legate de cele 7 peceți (Apocalipsa 6-8).

Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere faptul că cartea Apocalipsa a fost descoperită lui Ioan prin semne. Expresia ,,a făcut cunoscut,, din versetul 1:1 în original are sensul de ,,a arăta prin semne,, (/Semaino/ verb care provine din substantivul ,,sema,, – semn):

Descoperirea lui Isus Hristos, pe care l-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile cari au să se întîmple în curînd. Şi le-a făcut-o cunoscut (semaino), trimeţînd prin îngerul Său la robul Său Ioan, …

Aceasta nu înseamnă că cele scrise în cartea Apocalipsa pot fi interpretate oricum, fiindcă responsabilitatea noastră față de cele scrise în această carte este foarte mare:

Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfîntă, scrise în cartea aceasta. (Apocalipsa 22:18-19)

Toate simbolurile folosite în cartea Apocalipsa își găsesc interpretarea în contextul Bibliei. Trâmbița în Vechiul Testament  era folosită pentru înștiințare, chemare:

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ,, Fă-ţi două trîmbiţe de argint; să le faci de argint bătut. Ele să-ţi slujească pentru chemarea adunării şi pentru pornirea taberilor. Cînd se va suna cu ele, toată adunarea să se strîngă la tine, la uşa cortului întîlnirii. Cînd se va suna numai cu o trîmbiţă, să se strîngă la tine căpeteniile, mai marii peste miile lui Israel. Cînd veţi suna cu vîlvă, să pornească cei ce tăbărăsc la răsărit; cînd veţi suna a doua oară cu vîlvă, să pornească cei ce tăbărăsc la miază-zi: pentru plecarea lor, să se sune cu vîlvă. Cînd va fi vorba de strîngerea adunării, să sunaţi, dar să nu sunaţi cu vîlvă. Din trîmbiţe să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o lege vecinică pentru voi şi pentru urmaşii voştri. Cînd veţi merge la război, în ţara voastră, împotriva vrăjmaşului care va lupta împotriva voastră, să sunaţi cu vîlvă din trîmbiţe, şi Domnul, Dumnezeul vostru, Îşi va aduce aminte de voi, şi veţi fi izbăviţi de vrăjmaşii voştri. În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre, şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trîmbiţe, cînd vă veţi aduce arderile de tot şi jertfele de mulţămire; şi ele vor face ca Dumnezeul vostru să- Şi aducă aminte de voi. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru. (Numeri 10: 1-10)

În cartea Ioel de două ori este folosită expresia ,,Sunați din trâmbiță!,,. Prima este o avertizare cu privire la un pericol care se apropie:

„Sunaţi din trâmbiţă în Sion! Sunaţi în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toţi locuitorii ţării. Căci vine ziua Domnului, este aproape!” (Ioel 2:1).

și a doua oară este o chemare la pocăință:

Sunaţi cu trîmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare! Strîngeţi poporul, ţineţi o adunare sfîntă! Aduceţi pe bătrîni, strîngeţi copiii, şi chiar pruncii dela ţîţă! Să iasă mirele din cămara lui, şi mireasa din odaia ei! Preoţii, slujitorii Domnului, să plîngă între tindă şi altar, şi să zică:,, Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moştenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri:,, Unde este Dumnezeul lor? (Ioel 2:15-17).

Reeșind din aceste observații se pare că fiecare trâmbiță din cartea Apocalipsa 8-11) anunță începutul anumitor evenimente (aceasta nu înseamnă numaidecât că se vor auzi sunete de trâmbiță, de altfel îngerii sună în cer). Să vedem acum ce urmează să se întâmple pe pământ la fiecare din trâmbițe.

La prima trâmbița a treia parte a pământului va fi arsă: a treia parte a copacilor și toată iarba verde va fi arsă (Apocalipsa 8:7).

La a doua trâmbiță a treia parte a mării (se pare că se are în vedere toată apa sărată de pe pământ: mările și ocenele) se va face sânge, a treia parte din făpturile vii care vor fi în ele, vor muri și a treia parte din corăbii vor pieri(Apocalipsa 8:8-9).

La a treia trâmbiță, a treia parte din apele dulci se vor face amare și mulți oameni vor muri din cauza acestor ape (Apocalipsa 8:10-11)

La a patra trâmbiță ziua și noaptea își vor pierde a treia parte din lumina lor (Apocalipsa 8:12).

La a cincea trâmbiță locuitorii pământului, care nu vor avea pecetea lui Dumnezeu, vor fi chinuiți 5 luni și chinul lor va fi ca chinul scorpiei când înțeapă pe om. În timpul acela oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi (Apocalipsa 9:1-12).

La a șasea trâmbiță a treia parte a locuitorilor pământului vor fi uciși de trei urgii: foc, fum și pucioasă (Apocalipsa 9:13-21). Fiara  (antihristul: 2 Tesaloniceni 2; Daniel 7; 9:24-27; 11:36-45) omoară pe cei doi martori ai lui Dumnezeu, care vor proroci la Ierusalim timp de 3 ani și jumătate.

La trâmbița a șaptea este anunțată mania lui Dumnezeu, Fiara se așează în Templul lui Dumenzeu, dânduse drept Dumnezeu. Oamenii sunt impuși să primească semnul Fiarei și să se închine fiarei și icoanei ei, pe care tot locuitorii pământului o vor face la cererea Prorocului mincinos, care va înșela pe locuitorii pământului și-i va face să se închine Fiarei (Apocalips 13).

Nimic din ceea ce am listat mai sus nu s-a întâmplat, ceea ce ne dovedește că sunetul, numit de savanți ,,scârțâitul pămânului,, nu poate fi trâmbițele despre care scrie cartea Apocalipsa.