Ce spune Biblia despre cele şapte păcate de moarte?

Am primit un mesaj de la o cititoare a portalului http://www.moldovacrestina.md în care sunt întrebat despre păcate capitale. Care sunt ele și de ce sunt atât de grave veți citi în acest articol.

Recent Biserica Catolică a făcut publică o nouă listă a celor şapte păcate capitale, sau de moarte. De ce este /nu este importantă evidenţierea acestor şapte păcate? Sunt pedofilia şi avortul păcate de moarte? Când nu mai exista salvare pentru cei care le-au săvârşit? De ce a fost necesara divizarea lor in : scuzabile, mai putin grave, grave si capitale?

Este un subiect larg, dar voi încerca să dau răspunsuri pe cât este posibil de scurte şi consistente.

păcate capitaleCare sunt cele şapte păcate capitale?

Conform Catehismului Bisericii Catolice, cele şapte păcate capitale sunt:

1. Mândria

2. Zgârcenia

3. Necurăţia

4. Invidia

5. Lăcomia

6. Mânia

7. Lenea

De ce “capitale”?

Un alt Catehism Romano – Catolic explică astfel:

Aceste păcate se numesc capitale, sau de căpetenie, pentru că ele sunt izvorul multor păcate.

Cine şi când a definit cele şapte păcate capitale?

Lista celor şapte păcate mortale a fost întocmită de Papa Gregorie cel Mare în secolul VI şi apoi a fost popularizată în Evul Mediu de către Dante, în lucrarea „Infernul“.

După 1.500 de ani, în Marite 2008, Biserica Catolică a actualizat lista păcatelor capitale, adăugând şapte noi păcate. Lista a fost publicată în ziarul Vaticanului, L’Osservatore Romano şi sunt acestea:

  1. Distrugerea mediului înconjurător
  2. Experimentele stiinţifice a căror natură morală este discutabilă
  3. Manipulări genetice care duc la alterarea ADN-ului
  4. Consumul sau traficul de droguri
  5. Injustiţia socială care duce la sărăcie
  6. Avortul
  7. Pedofilia

Iată ce a spus Preotul Cornel Cadar, consilier cultural al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, vizavi de lista înnoită a celor şapte păcate capitale

Trebuie spus că Sfântul Scaun nu a înlocuit lista păcatelor capitale care se cunoaşte în Biserică. În interviul care a apărut în «L’Osservatore Romano» se vorbeşte de noi păcate. Se atrage atenţia că există forme noi de păcate. Lucrul acesta Biserica Catolică l-a mai spus şi cu alte ocazii. Aşadar, Mons. Gianfranco Girotti vorbeşte în interviu de «noi păcate» şi nu de «păcate capitale». Păcate moderne, în sensul că ele sunt mai vizibile în zilele noastre, în societatea modernă. De altfel, titlul interviului, semnat de Nicola Gori, este «Noi forme ale păcatului social». Interlocutorul aminteşte de păcate în diverse domenii care afectează drepturile individuale şi sociale: bioetica, drogurile, inegalităţile sociale şi economice, ecologia. În interviu nu se pomeneşte de păcate capitale. Nu ştiu cum s-a ajuns să se vorbească în presa românească de păcate capitale. Urmând tradiţia fixată de Sfântul Ioan Cassian şi de Sfântul Grigore cel Mare, Biserica păstrează în continuare lista celor şapte păcate capitale. Sunt numite păcate capitale sau de căpetenie pentru că generează alte păcate. Acestea sunt: trufia, avariţia, invidia, mânia, necurăţia, lăcomia şi lenea. Conform Catehismului Bisericii Catolice, alături de păcatele capitale sunt păcate împotriva Sfântului Duh, păcate strigătoare la cer şi păcate străine. Evident, vorbirea despre păcat îşi păstrează sensul deplin pentru aceia care cred în Dumnezeu. Într-un asemenea context, păcatul înseamnă o încălcare a legilor lui Dumnezeu, o violare a legăturii cu el şi cu aproapele. În afara acestui context, păcatul devine eventual greşeală, eroare sau neatenţie la normele sociale. Asemenea «greşeli» sunt pedepsite uneori de societate atunci când există legi.

Ce relatează Biblia despre cele şapte păcate de moarte?

În acest sens am găsit un foarte bun răspuns dat de autorii portalului http://www.gotquestions.org care răspund astfel:

Există mulţi oameni care se gândesc cu frică la o listă de şapte păcate de moarte despre care ei presupun că Dumnezeu nu le iartă niciodată. Este într-adevăr această idee a “celor şapte păcate de moarte” biblică? Da şi nu. Proverbe 6:16-19 spune: “Şase lucruri urăşte Domnul, şi chiar şapte Îi sunt urâte: (1) ochii trufaşi, (2) limba mincinoasă, (3) mâinile care varsă sânge nevinovat, (4) inima care urzeşte planuri nelegiuite, (5) picioarele care aleargă repede la rău, (6) martorul mincinos, care spune minciuni, şi (7) cel ce stârneşte certuri între fraţi”. Cei mai mulţi oameni înţeleg prin lista “celor şapte păcate de moarte” următoarele: mândria, invidia, lăcomia, pofta trupească, mânia, aviditatea şi lenea. Cu toate că acestea sunt cu siguranţă păcate, ele nu sunt descrise în Biblie ca fiind “cele şapte păcate de moarte”. Lista tradiţională a “celor şapte păcate de moarte” poate fi luată ca o modalitate bună pentru a categorisi păcatele între ele. Aproape fiecare păcat care ar putea fi imaginat se poate încadra într-una din cele şapte categorii biblice. Însă ceea ce este mai important este faptul că nici unul dintre aceste şapte păcate nu este mai “de moarte” decât oricare alt păcat. Toate păcatele duc la moarte (Romani 6:23). Lăudat să fie Dumnezeu pentru faptul că prin Mântuitorul Iisus Hristos, toate păcatele noastre, inclusiv “cele şapte păcate de moarte” pot fi iertate (Matei 26:28; Faptele Apostolilor 10:43; Efeseni 1:7)

Ce păcate ai care te apasă şi despre care doreşti să afli dacă poţi avea iertare de la Dumnezeu sau nu?