Ce este sânul lui Avraam? ( Ev. Luca 16:22)

Întrebare:

Ce înseamnă să fii în sânul lui Avram despre care este scris în Evanghelia după Luca 16:22? 

Ca să înțelegem mai bine ce este sânul lui Avraam și ce înseamnă să fii în acel loc voi da citire întregii istorii în care Domnul Isus a menționat acest loc.

„Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi in supţire; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire. La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube. Şi dorea mult să se sature cu fărămiturile, cari cădeau de la masa bogatului; pînă şi cînii veneau şi- i lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sînul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l- au îngropat. Pe cînd era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi- a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam, şi pe Lazăr în sînul lui, şi a strigat:, Părinte Avraame, fie- ţi milă de mine, şi trimete pe Lazăr să- şi moaie vîrful degetului în apă, şi să- mi răcorească limba; căci grozav sînt chinuit în văpaia aceasta., Fiule , i- a răspuns Avraam,, adu- ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi- ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi- a luat pe cele rele; acum aici, el este mîngîiat, iar tu eşti chinuit. Pe lîngă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar avea să treacă de aici la voi, sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis:, Rogu- te dar, părinte Avraame, să trimeţi pe Lazăr în casa tatălui meu; căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns:, Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei. Nu, părinte Avraame , a zis el;, ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi. Şi Avraam i- a răspuns:, Dacă nu ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi. (Luca 16:19-31)

Din istoria relatată de Domnul Isus învățăm următoarele lucruri despre sânul lui Avraam:

  • este un loc unde oamenii neprihăniți mergeau după moartea fizică
  • este un loc de mângâiere pentru cei care au crezut și au păzit Cuvântul lui Dumnezeu în timpul vieții lor pământești
  • este un loc pe care restul oamenilor din locuința morților îl văd și îl râvnesc
  • este un loc unde este imposibil să vină cei care se află în chinurile Locuinței morților pentru că L-au respins pe Dumnezeu în timpul vieții lor pământești

Cuvântul tradus în limba rămână cu ”sân” este grecescul κολπος și acest cuvânt este menținat în următoarele texte din Noul Testament:

Nimeni n’a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sînul Tatălui, Acela L- a făcut cunoscut. (Ioan 1:18)

Unul din ucenici, acela pe care- l iubea Isus, stătea la masă culcat pe sînul lui Isus. (Ioan 13:23)

Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sîn o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura. (Luca 6:38)

Cînd s’a făcut ziuă, n’au cunoscut pămîntul; dar au văzut de departe un golf, care avea maluri nisipoase, şi au hotărît să împingă corabia într’acolo, dacă va fi cu putinţă. (Faptele Apostolilor 27:39)

Cum vedeți din ultimul caz, cuvântul κολπος  mai este tradus și “golf”, adică un loc adăpostit, un loc ferit, un loc unde este diferit. În golf este liniște atunci când pe mare se dezlănțuiește furtuna.

Chiar dacă atunci când auzim cuvântul “sân” gândul ne duce la sânul hainei, când Domnul Isus a spus “sânul lui Avraam” ar trebui să ne gândim la un loc aparte din Locuința morților unde este cu totul diferit decât în restul acestui loc de chin care se află în adânc. Sânul (golful, locul adăpostit) lui Avraam este locul unde sunt mângâiași și adăpostiți toți neprihăniții care au murit până la înălțarea Domnului Isus Hristos. De atunci încoace, creștinii care au primit Duhul Sfânt, cănd adorm (căci așa numește Dumnezeu moartea fizică a creștinilor) merg direct la Hristos, așa cum a spus și Apostolul Pavel despre sine în Epistola către Filipeni:

Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un cîştig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; şi nu ştiu ce trebuie să aleg. 23 Sînt strîns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine; (Filipeni 1:21-23)

Vă recomand să faceți rost de cursul biblic inductiv “Filipeni – Cum să te bucuri întotdeauna?” de Kay Arthur, în care o lecție întreagă este dedicată subiectului vieții de după moartea fizică.

Încotro mergi, drag cititor? Mă rog să-ți dea Dumnezeu o viață frumoasă și lungă pe acest pământ, dar oricât de lungă va fi ea, în comparație cu veșnicia este “un abur care se arată puțintel și apoi piere”. Unde îți vei petrece veșnicia? Există numai o singură cale să-ți salvezi sufletul de la chinurile Locuinței Morțilior și de la Iad și această cale este Domnul Isus Hristos care a spus că este Calea, Adevărul și Viața și că nimeni nu vine la Tatăl decât doar prin El. Grăbește-te să crezi în Domnul Isus din toată inima, botează-te, alipește-te de o biserică care trăiește potrivit cu învățătura Mântuitorului cum o găsim în Noul Testament, cercetează Sfintele Scripturi și păzește cu sfințenie această învățătură ca să moștenești viața veșnică și să fii în veșnicie împreună cu Hristos. Așa să te ajute Dumnezeu.