Va fi mântuit Samson?

Întrebare: 

Vreau să știu dacă Samson va fi mântuit? 

 

Samson este un caz clasic când un om își ratează chemarea primită de la Dumnezeu. Despre el este scris în capitolele 13-16 a cărții Judecători. Înainte de nașterea sa părinții au fost anunțați de un înger de la Dumnezeu că copilul care se va naște și căruia mai apoi părinții i-au pus numele Samson va izbăvi poporul lui Israel de sub asuprirea filistenilor. Noi toți creștinii ne cunoaștem chemarea pe care o avem de la Dumnezeu de fi ucenici ai Domnului Isus și de a duce Evanghelia până la marginile pământului. Dar fiecare creștin își dorește să cunoască ce lucrare concretă a rânduit Dumnezeu pentru el în această viață. Samson a cunoscut aceasta, dar și-a ratat chemarea. A primit o bună educație duhovnicească, însă a făcut alegeri greșite. A lăsat ca firea lui să-l conducă în alegeri și aceasta l-a dus la ruinare. Ca și izbăvitor în Israel a fost chemat să conducă poporul în acest război, dar el a acționat toată viața de unul singur. Nici cu Dumnezeu nu s-a arătat deschis să conlucreze, căci foarte rar a apelat la ajutorul lui Dumnezeu, dar totdeauna a fost ascultat când o făcea. În loc să aibă un plan și să acționeaze, toată viața a reacționat la împrejurări și motivația i-a fost răzbunarea sa personală. Acesta a fost motivul tuturor confruntărilor lui cu filistenii. În cele din urmă și-a ratat chemarea și nu a adus poporului izbăvirea pentru care l-a ridicat Dumnezeu. Sunt lecții pe care trebuie să și le însușească fiecare creștin din această istorie tristă a lui Samson și să nu repetăm greșelile lui în viețile noastre. 

 

Nu mă pot pronunța pe marginea faptului dacă va fi sau nu mântuit Samson. Dumnezeu știe și vom vedea și noi când vom ajunge la Dumnezeu cum va fi. În Epistola către Evrei el este trecut în lista eroilor credinței când scrie: 

Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel şi de proroci! Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe. (Evrei 11:32-34) 

 

În acest text din Epistola către Evrei se arată felul cum au aplicat credința toți acești oameni în diferite situații ale vieții. Așa a făcut și Samson. Vrem să credem și ne-ar place tare să știm că el va fi mântuit. 

 

Nu știu care a fost motivul pentru care mi-ați adresat întrebarea, dar știu că sunt oameni care se lasă doborâți de imoralitate, pentru că Satana îi înșeală șoptindu-le că, uite, și Samson a păcătuit, și David, și Solomon etc. În felul acesta vrea diavolul să te îndepărteze de harul lui Dumnezeu. Să luăm bine seama la ceea ce scrie în Noul Testament și anume: 

 

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:9-11) 

 

Și mai este scris încă: 

 

Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8) 

 

Să ne ferim de orice întinăciune a cărnii și a duhului și să veghem treji în credință, căci nu suntem în neștiință despre planurile rele ale celui rău. Iar dacă ai fost deja înșelat și ai căzut în vreunul din păcatele care l-au doborât pe Samson, grăbește-te să te pocăiești și să nu mai trăiești în nelegiuire, căci în Împărăția lui Dumnezeu nu va intra nimic întinat. Fii totdeauna pregătit să întâlnești pe Domnul nostru Isus Hristos, căci venirea Lui este aproape.