Să spunem NU publicităţii cu caracter ocult în ţara noastră

Recent am văzut pe un stîlp din Chişinău această publicitate a unei vrăjitoare, care spune despre ea că este venită din România şi care pretinde că cunoaşte trecutul, prezentul şi viitorul omului. Mai mult, ea spune că dezleagă blestemele şi oferă talismane de noroc. M-am întristat văzînd acest lucru şi am decis să-mi exprim opnia vizavi de aceste, aşa numite, „servicii”, care au luat amploare în ţara noastră.

Trist este că tot mai mulţi oameni se adresează după ajutor la ghicitori şi vrăjitori. De cele mai multe ori, aceştia se deghizează în „ambasadori ai lui Dumnezeu”, folosind crucele, icoanele sau alte atribute ale cultului creştin în ritualurile lor, pretinzînd că le fac pe toate prin darul, pe care l-au primit de la Dumnezeu. Dar cît nu ar încerca să se ascundă  după numele lui Dumnezeu, vrăjitorii, ghicitorii, prezicătorii viitorului, cititorii în stele sunt soli ai diavolului şi lucrează cu puterea celui rău. Iar toti cei, care se adresează la ei săvîrşesc un păcat foarte grav în faţa Celui de Sus.

Iată ce spune Sfînta Scriptură la acest capitol:

„Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor.”

„Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”

„Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

Poate că din necunoştinţă, din deznădejde, din dorinţă de răzbunare sau din alte motive ai apelat la ghicitori, vrăjitori sau poate la horoscop şi acum ai înţeles că ceea ce ai făcut este păcat înaintea lui Dumnezeu? Sau eşti cel sau cea care practici vrăjitoria fie din interes banal, sau pentru bani sau din alt motiv? Grăbeşte-te acum să-ţi ceri iertare de la Dumnezeu şi nu mai face niciodată astfel de urîciuni, din moment ce ai aflat adevărul.

De-asemenea fac apel către autorităţi să interzică orice orice expunere în public a materialelor cu caracter ocult şi astfel să protejeze pe copiii noştri de acest tip de imoralitate.