Să nu mărturiseşti strîmb împotriva aproapelui tău

Aceasta este a opta din cele zece porunci lăsate de Dumnezeu pentru toţi oamenii. Acum a devenit foarte actuală pentru fiecare locuitor al Moldovei. După evenimentele din 7 aprilie, când au fost devastate clădirile Parlamentului şi Preşedinţiei, ne-am pomenit cu toată ţara implicaţi într-un proces penal. Groaznic este că numărul crimelor nu s-a limitat la grupul de provocatori care au instigat mulţimea şi care au iniţiat şi condus devastarea acestor două clădiri. Crima a început atunci când au fost fraudate grav alegerile şi acum continue cu arestarea şi torturarea în modul cel mai bestial al multor oameni nevinovaţi. Crimele au ajuns până acolo că femeile şi fetele arestate au fost abuzate sexual. Acum este foarte important să spunem adevărul, toţi, toată naţiunea, să alegem să spunem adevărul din inimă. Numai dacă va fi spus adevărul, vor ieşi la iveală crimele ca să poată fi opriţi şi pedepsiţi cei răi.

Să nu răspândeşti zvonuri neadevărate

Doar la două capitole după ce a dat cele 10 porunci, Dumnezeu a spus:

Să nu răspândeşti zvonuri neadevărate. Să nu te uneşti cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. Să nu te iei după mulţime ca să faci rău; şi la judecată să nu mărturiseşti trecând de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea. Să nu părtineşti pe sărac la judecată. (Exodul 23:1-3)

Am rămas adânc întristat când am mers la ţară şi am discutat cu oamenii care privesc doar postul naţional de televiziune. Apoi, când am privit mărturiile date de aşa numiţii specialişti diferiţi în legătură cu moartea lui Valeriu Boboc, presupun, că mulţi din ei au fost intimidaţi şi ameninţaţi aşa încât au depus şi depun multe mărturii evident mincinoase. În felul acesta, oamenii abat dreptatea, trecând de partea celor care fac răul.

Martorul mincinos îşi bate joc de dreptate

Mărturia mincinoasă este extrem de nimicitoare şi înţeleptul Solomon a spus:

Ca un buzdugan, ca o sabie şi ca o săgeată ascuţită, aşa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. – Ca un dinte stricat şi ca un picior care şchioapătă, aşa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. (Proverbele lui Solomon 25:18-19)

Oamenii răi şi slabi de caracter, ca să-şi scape viaţa, sau cariera, acceptă să depună mărturii mincinoase împotriva aproapelui. Ei sunt conştienţi de nenorocirile şi moartea pe care le aduc în vieţile altora şi de care se fac vinovaţi atrăgând blestem asupra lor şi a copiilor pe care îi au.

Martorul mincinos va pieri

În Sfânta Scriptură, Dumnezeu spune:

Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni nu va scăpa. (Proverbele lui Solomon 19:5)

Ne îngrozim să vedem cum unii oameni calcă adevărul în picioare şi folosesc pentru aceasta toate căile posibile, ca să mintă o ţară întreagă. Dar, nu va fi totdeauna aşa. Dumnezeu, care priveşte din ceruri şi ia aminte de toate nelegiuirile care se fac acum, spune:

Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni va pieri. (Proverbele lui Solomon 19:9)

Nu da crezare martorilor mincinoşi

Pentru că:

Un martor stricat îşi bate joc de dreptate, şi gura celor răi înghite nelegiuirea. (Proverbele lui Solomon 19:28)

Nu fi ca cei răi a căror gură înghite nelegiurea pentru că îl cred pe martorul stricat care îşi bate joc de dreptate. Nu crede pe cel ce spune minciuni, ca să nu te faci părtaş nelegiuirilor lui şi să fii pedepsit în aceeaşi măsură.

Cel ce spune adevărul va sta în picioare

După arestările masive şi torturile la care au fost supuşi cei arestaţi, mulţi s-au trezit că sunt atât de intimidaţi încât se tem să spună adevărul pe care îl cunosc, de frica să nu fie arestaţi şi torturaţi în acelaşi fel, sau poate chiar omorâţi. Mulţi din oamenii cu cine am discutat zilele acestea se arătau îngrijoraţi de soarta proprie şi se aşteptau să fie arestaţi şi bătuţi fără să aibă nici o vină, din moment ce aceasta li se întâmplă multora. Din acest motiv mulţi nu raportează despre fraudele comise la alegeri pe care le cunosc. Alţii, după ce au fost bătuţi în mod bestial, se tem să raporteze presei ca să nu fie din nou prinşi şi bătuţi până la moarte. Să nu ne temem să spunem adevărul. De asupra tuturor celor care fac răul stă Dumnezeu care veghează şi care spune:

Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? –Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă. Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu face rău semenului său şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său. El priveşte cu dispreţ pe cel vrednic de dispreţuit, dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul. El nu-şi ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-şi dă banii cu dobândă şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă aşa, nu se clatină niciodată. (Psalmul 15:1-5)

Domnul Isus Hristos a fost dat la moarte prin martori mincinoşi

După ce a fost arestat, Domnul Isus a fost adus în faţa marelui preot Caiafa, unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii.

Preoţii cei mai de seamă, bătrânii şi tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî. Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfăţişat mulţi martori mincinoşi. La urmă au venit doi şi au spus: „Acesta a zis: „Eu pot să stric Templul lui Dumnezeu şi să-l zidesc iarăşi în trei zile.” (Matei 26:59-61)

Dacă ai depus o mărturie falsă zilele acestea, este timpul să te pocăieşi şi să o faci aceasta public ca să opreşti răul şi nimicirea pe care o poate aduce aproapelui tău această mărturie mincinoasă. Nu te lăsa intimidat atunci când se face răul şi ai cunoştinţă de aceasta. Nu uita promisiunea lui Dumnezeu pentru cel ce spune adevărul din inimă, că nu se va clătina nici odată. Voi încheia cu pasajul biblic care spune:

Ca o fântână tulbure şi ca un izvor stricat, aşa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. (Proverbele lui Solomon 25:26)