Să ne rugăm şi să postim pentru Ucraina!

Situația din Ucraina îmi amintește de situația în care a ajuns poporul lui Dumnezeu când era amenințat de forțe din exterior. Niște soli ai împăratului Asiriei, Sanherib, i-au adus împăratului lui Iuda, Ezechia, o scrisoare de intimidare, pentru a provoca un război. Îmi place reacția frumoasă al lui Ezechia. El a strigat la Domnul după ajutor:

Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor şi a citit-o. Apoi s-a suit la Casa Domnului, a întins-o înaintea Domnului şi i-a făcut următoarea rugăciune: „Doamne al oştirilor, Dumnezeul lui Israel, care şezi pe heruvimi! Tu eşti singurul Dumnezeu al tuturor împărăţiilor pământului! Tu ai făcut cerurile şi pământul! Doamne, pleacă-Ţi urechea şi ascultă! Doamne, deschide-Ţi ochii şi priveşte! Auzi toate cuvintele pe care le-a trimis Sanherib ca să batjocorească pe Dumnezeul cel viu! Este adevărat, Doamne, că împăraţii Asiriei au pustiit toate ţările şi ţările lor; şi că au aruncat în foc pe dumnezeii lor; dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucrări făcute de mâinile omului, de lemn şi de piatră. De aceea i-au nimicit. Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăveşte-ne din mâna lui Sanherib, ca toate împărăţiile pământului să ştie că numai Tu, Doamne, eşti Dumnezeu!”

Ce împărat înțelept! Dacă veți citi mai departe, veți vedea că Dumnezeu i-a izbăvit într-un mod supranatural. Mă bucur pentru președintele interimar al Ucrainei, Olexandr Turcinov, despre care am auzit că ar fi declarat post național și rugăciune pentru situația creată în autonomia Crimeea. Să ne alipim la acest post și să ne rugăm lui Dumnezeu pentru pace în Ucraina în cadrul postului de mâine, 3 martie.