Să ne rugăm pentru şedinţa de mâine a liderilor AIE

Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu se întâlnesc mâine în format trilateral pentru discuții la Palatul Republicii. Potrivit liderului PLDM, întrunirea va avea loc la ora 10.00. Aceasta este prima întâlnire dintre cele 3 formațiuni, care au format în ultimul an Alianța pentru Integrare Europeană.

Ca nici odată în această campanie electorală şi după ea sunt actuale cuvintele Scripturii pentru noi, cei care suntem în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos şi anume:

„Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. ” (1 Timotei 2:1-4)

Să ne rugăm ca să le dea Dumnezeu înţelegere liderilor, un duh liniştit şi smerit şi ca să caute doar binele ţării. Când citiţi acest mesaj, trimiteţi şi altora vestea, telefonaţi-le, spuneţi la toţi să ne rugăm. Folosiţi contul de pe Facebook şi Odnoklassniki.ru ca să răspândiţi această cerere de rugăciune.

Este evident că în această campanie electorală s-a dat o foarte mare luptă spirituală şi se duce în continuare. Noi, creştinii, avem un foarte mare rol  acum. De aceea:

„Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii” (Efeseni 6:11-18)

Sursa: moldovacrestina.net