Să ne rugăm astăzi pentru rudele noastre, care au plecat la muncă peste hotare

Potrivit datelor neoficiale, intre 800 de mii si un milion de persoane din Moldova sunt plecate peste hotare la munci, ceea ce constituie circa 30% din numărul total al populaţiei. Situaţia economică din Moldova rămîne să fie una dezastruoasă şi nu este o noutate pentru nimeni. Lipsa locurilor de muncă şi salariile mici, împing soţii să plece peste hotare în căutarea unui trai decent, pentru aşi putea întreţine familiile. Fiecare părinte se gîndeşte să ofere copiilor săi hrană sănătoasă, haine, educaţie, moştenire. Familiile tinere nu se decid să nască copii, pentru că doresc să strîngă bani pentru o locuinţă, etc. La prima vedere se pare că motivele sunt fireşti şi justificate. Realitatea însă este una tristă.

Rata divorţurilor a atins apogeul – fiecare a doua căsătorie se soldează cu divorţ. Fiind la depărtare unul de altul, relaţiile dintre soţi se răcesc şi familia devine vulnerabilă în faţa ispitelor sexuale. Biblia spune la 1 Corinteni 7:5 „Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decît doar prin buna învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpînirii voastre”. Vedeţi că soţii nu au dreptul să se îndepărteze unul de altul sub nici un motiv, decît numai pentru a se îndeletnici cu postul şi rugăciunea, şi atunci numai cu acordul reciproc.

O altă problemă este abandonul de copii, care ia forme din de in ce mai severe. Părinţii care pleacă in străinătate fie nu se mai întorc, fie o fac foarte rar. Conform unui studiu UNICEF, în ultimii ani, 35.000 de copii au fost lasati fara ingrijirea ambilor parinti dar nu există încă date statistice certe că nu ar fi şi mai mulţi. Cel puţin un copil de vârstă preşcolară este abandonat în fiecare zi în Republica Moldova desi,  9 din 10 copii abandonaţi au ambii părinţi în viaţă.  Majoritatea copiilor plasaţi în instituţii nu-şi găsesc niciodată o familie. Situaţia e mai accentuată în zonele rurale, unde 30-50% din copii trăiesc la bunici sau la rude apropiate. Sînt şi cazuri în care copilul cel mare de vîrsta adolescenţei este şi tată şi mamă, avînd grijă de fraţii lui mai mici. Sub pretextul de rezolvare a problemelor economice, părinţii uită de cea mai importantă nevoie a copiilor – educaţia. Copiii nu au nevoie atît de bani, cît de atenţia şi grija părinţilor săi. Astfel, strada, televizorul şi internetul devin educatorii principali în viaţa copiilor. Sfânta Scriptură învaţă la Efeseni 6:4 „Părinţilor, nu întărîtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului”.

In acest sens, Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM) a facut un apel catre toate comunitatile religioase din Republica Moldova, dar si fiecarui credincios, de a inalta in aceasta duminica, 5 decembrie, rugaciuni pentru cei care sunt departe de casa, pentru copiii si familiile lor ramase in tara, precum şi pentru cei care au fost afectati de traficul de fiinte umane si violenta in familie.