Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru pacea din țară

Nu știu câți din noi la sfârșit de an ne-am gândit și I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru pacea pe care o avem în țară. Este adevărat, sunt multe probleme în societate și fiecare familie și persoană s-a confruntat cu mai multe sau mai puține, dar a fost un an de pace și am putut să ne bucurăm unii de alții în liniște. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei: 

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi; faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită (1 Timotei 2:1-6) 

Îndemnul acesta este valabil pentru toți creștinii din toate vremurile și așa rămâne pentru noi. Au multe metehne și politicienii noștri, ca și în alte țări, și acolo unde trebuie, prin critică constructivă și cu respect este bine să-i atenționăm și să le facem cunoscute așteptările pe care le avem de la ei. Dar să luăm seama la acest cuvânt al lui Dumnezeu care spune să facem o prioritate din rugăciunea pentru ei, căci scrie că trebuie să facem aceasta „înainte de toate”. Să facem rugăciuni pentru ei, să mijlocim la Dumnezeu și să cerem să le dea Dumnezeu credință, înțelepciune în luarea deciziilor, dar și să mulțumim acolo unde este cazul pentru ei. Trebuie să facem aceasta ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată cinstea și cu toată evlavia. Indiferent de confesiune, acum, în țara noastră, toți oamenii, indiferent de religia lor, se bucură de toată libertatea în închinare. Ba mai mult, avem libertatea propovăduirii Evangheliei și prin legile care au fost adoptate am fost chiar invitați să predăm Religia în școli, lucru care în multe țări ale lumii care se cred democratice nu mai există. Acesta este tot un motiv ca să-I mulțumim lui Dumnezeu. 

Iar pacea pe care o avem în țară vine de la Dumnezeu ca să putem duce Evanghelia, căci El vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Când mă aflam în Vietnam și discutam cu un episcop baptist, mi-a spus că nu dorește să vină vremuri de libertate religioasă în țara lor, ci preferă mai bine să fie persecutați, dar să fie cu pasiune pentru Dumnezeu, căci vede cum în țările unde altădată erau persecuții, când a venit libertatea închinării, creștinii au devenit materialiști și nu mai umblă după lucrurile de sus și nici nu mai au pasiunea pe care au avut-o altădată pentru Evanghelie. M-am întristat să aud aceasta, dar a trebuit să-i dau dreptate, căci așa este, mulți din cei care altădată au suferit persecuții ducând Evanghelia, acum nu au știut cum să-I rămână credincioși lui Dumnezeu în condiții de libertate religioasă. Să nu uităm că pacea și liniștea pe care o avem în țară este ca să putem vesti Evanghelia și oamenii să fie mântuiți. Omenește privind, se pare că deja s-a ajuns la o vreme când libertatea religioasă în țara noastră nu mai este amenințată de pericolele de altădată și de prigoane. Istoria, însă, ne arată că după libertate, totdeauna au venit și vremuri grele, mai ales în această parte a lumii unde domnește instabilitatea politică. Să lucrăm acum pentru Hristos ca să nu ne pară rău când vor veni vremurile grele, căci Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului.

Anul 2014 va fi unul electoral. Ca și creștini, trebuie să fim pregătiți pentru aceasta și mai ales în ceea ce ține de atitudinea noastră. Să avem grijă ca să nu ne lăsăm prinși și manipulați în toate minciunile și defaimările de care vor face abuz oamenii răi și înșelători care nu au credință. Să veghem bine la tot ceea ce vom vorbi și să spunem doar lucruri care aduc zidire. Să folosm orice prilej ca să-L vestim pe Hristos. Să nu stăm indiferenți față de tot acest proces, cum fac unii, ci să căutăm a înțelege pe candidați și programele lor și să ne dăm votul pentru cei care doresc să păstreze libertatea religioasă și care deosebesc binele de rău și fac binele. Când ne vom da votul, să mai luăm seama și la ceea ce au făcut până acum pentru oameni, înainte ca să intre în campania electorală. Să nu le ținem în socoteală păcatele candidaților, dar nici să nu ne facem că am uitat faptele lor rele și prin votul acordat să le dăm frâul să facă și mai mult rău. Dumnezeu să ne binecuvânteze în noul an 2014!