S-a încheiat sesiunea I pentru profesorii de Religie și Școală Duminicală

Așa cum am anunțat anterior, în perioada 20 februarie -2 martie  s-a desfășurat I sesiune din cadrul Institutului de Studii Biblice Inductive pentru pregătirea liderilor în lucrarea cu copiii. Au venit studenți din diferite localități ale țării (Chișinău, Strășeni, com. Ciorescu, Criuleni, Anenii-Noi, Nisporeni)  și ne-am bucurat să vedem că majoritatea din ei au venit pentru prima dată la o astfel de sesiune și chiar au studiat prima dată după materialele de studiu biblic inductiv. Chiar de la începutul sesiunii am învățat din Cuvântul lui Dumnezeu despre importanța lucrării cu copiii și am cercetat textele din Evanghelii în care am văzut că Domnul Isus a fost Cel care a încurajat această lucrare, atunci când a zis : “Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți” și S-a mâniat și  a mustrat ucenicii care au certat pe cei ce aduceau copiii la El. Apoi am văzut că atât Vechiul , cât și Noul Testament vorbesc despre importanța învățării Scripturilor încă de la o vârstă fragedă și că copiii , chiar din pruncie, pot învăța Sfintele Scripturi, așa cum a învățat și Timotei, ucenicul lui Pavel. Deci, este responsabilitatea părinților și profesorilor să învețe pe copiii Cuvântul lui Dumnezeu și să cultive în ei dragostea pentru studierea Scripturilor, care transformă vieți și formează caractere integre de care are mare nevoie societatea noastră.

La sesiune , studenții au fost echipați ca să predea interesant , interactiv și eficient Cuvântul lui Dumnezeu la copii în baza a două manuale de studiu biblic inductiv: Cum să studiem Biblia și Sens interzis , Iona! Ambele manuale, pe lângă faptul că lucrează nemijlocit cu textul biblic, conțin un bogat suport didactic-jocuri, desene, aplicații, cântece, rebusuri, exerciții etc ,  așa încât profesorul are la îndemână un ghid și un material gata pregătit ca să predea la copii.

Studenții au învățat cum să predea aceste lecții și au pregătit în fiecare zi câte un plan de predare a fiecărei lecții din manual.

1

În predare au demonstrat creativitate și fiecare student s-a străduit să prezinte  cât mai clar și mai sugestiv adevărul din lecție ca să fie accesibil și motivator pentru elevi.

2

Au lucrat atât individual la pregătirea și prezentarea acestor lecții , cât și în grup, acesta din urmă constituind un timp în care au putut să facă  schimb de experiență și să  învețe unii de la alții.

3

4

Cu toții împreună am analizat posibilitățile pe care le avem fiecare din noi în localitățile noastre în ceea ce privește predarea Religiei și am văzut cum putem să le folosim ca să ajungem la inimile copiilor cu adevăruri vitale din Cuvântul lui Dumnezeu, apoi am văzut și cum putem să motivăm bisericile și creștinii din țară ca să se implice în predarea Religiei în școli.

5

De asemenea, pe parcursul sesiunii, s-a predat și modulul de psiho-pedagogie , cunoașterea căruia este importantă în predarea Scripturilor, or, putem să-i abordăm pe copiii de diferite vârste cunoscându-le specificul particularităților  de vârstă . Toate principiile expuse, precum și exemplele, au fost selectate și analizate din perspectivă biblică.
Iată unele din impresiile celor care au participat la sesiune:

Rodica Calcavura, com. Ciorescu, profesoară de Religie și Școală Duminicală:

“ Prin cursul Cum să studiem Biblia, am învățat pașii studiului biblic inductiv,am avut posibilitatea să –mi îmbogățesc deprinderile de predare , de întocmire a unui plan de predare . M-a motivat să am râvnă în lucrarea cu copiii. Mulțumesc autorilor de manuale , care au transmis materialul accesibil și interesant.”

Veronica Hârbu, profesoară de Religie și Școală Duminicală:

“Am văzut beneficiile lucrului cu copiii în biserică . Sesiunea m-a ajutat să învăț să fac studiu biblic personal și doresc să fac studiu biblic cu prietenii copiilor mei”.

Maico Erika, profesoară de arte plastice:

“Mi-a plăcut să studiez în clasă , totul a fost clar și lămurit bine. Lecțiile au fost prezentate distractiv și am avut timp ca să exersăm predarea . Am căpătat viziune în ceea ce privește lucrarea cu copiii și profesoarele care ne-au predat au fost exemple și lumină , m-au încurajat și  ne-au tratat cu respect”.

Graur Parascovia:

“Această sesiune m-a ajutat mult ca să cunosc Cuvântul lui Dumnezeu și să-L pot preda la copii într-un mod interesant. Sunt impresionată mult de felul predării și manualele care sunt explicate interesant. La această sesiune am înțeles importanța învățării copiilor Cuvântul lui Dumnezeu. Am cunoscut alți creștini din alte biserici și m-a ajutat foarte mult în educarea fiicei mele pentru a-i explica mai bine Cuvântul lui Dumnezeu”.

Pimenov Mihai, responsabil de biserică:

“Am văzut beneficiile studiului biblic inductiv, am cunoscut mai multe despre posibilitățile de predare  a Bibliei, am văzut nevoia acută a oamenilor ca să cunoască și să primească adevărurile din Sfânta Scriptură. Am înțeles că trebuie să mă pregătesc bine de orice slujire. Mi-a apărut dorința ca să  fac studiu cu fiul meu de 7 ani și în perspectivă vreau să fac ore biblice în gimnaziul din localitatea mea , iar sesiunea mă va ajuta în direcția aceasta”.

Terschi Igor, elev în clasa a VIII-a:

“Mi-a plăcut foarte tare sesiunea și mi-a lăsat numai impresii plăcute. Am învățat multe adevăruri despre Dumnezeu și cum să predau lecții la copii .Vreau să devin profesor de Religie”.

La final de sesiune studenții vor susține examen în baza celor învățate și ne rugăm cu toții ca să folosim la maximum oportunitățile pe care le avem la noi în țară și să-i învățăm pe copii , adolescenți și tineri Cuvântul lui Dumnezeu ca ei să aibă o trăire sănătoasă , corectă înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor și să devină buni creștini care să fie sare și lumină și să aducă schimbare în societate.