S-a început înscrierea în primul grup al facultăţii de Misiune prin Sport al Institutului de Studii Biblice Inductive din Moldova

Activitatea Creştină Misionară prin Sport din Moldova este cunoscută în lumea întreagă şi cei mai mari lideri sportivi creştini din lume au calitifacat-o ca fiind un model de ucenicie prin sport care trebuie să fie răspândit în lumea întreagă. Tocmai pentru a da o nouă dimensiune şi amploare acestei misiuni frumoase, s-a văzut nevoia să începem această facultate. Prima sesiune este planificată pentru perioada 10-22 martie 2008.

La această facultate studenţii vor învăţa toate detaliile şi deprinderile necesare pentru a iniţia şi dezvolta o lucrare eficientă de ucenicie prin sport. La prima sesiune se va preda Evanghelia după Ioan aşa ca studenţii să înveţe cum să predea eficient şi interesant acest curs în grupele pe care vor învăţa cum să le înceapă şi să le conducă eficient.

Sunt invitaţi să se înscrie la această facultate sportivi creştini care vor să pună sportul lor în slujba Evangheliei. Sunt invitaţi de asemenea şi slujitorii bisericilor, liderii de tineret, lideri de organizaţii creştine care vor să înceapă o astfel de lucrare în cadrul celorlalte activităţi pe care le conduc.

Pentru admitere la sesiune este nevoie ca să prezinte fiecare abiturient o recomandare din partea conducătorului bisericii locale din care face parte, sau din partea conducătorului misiunii sau organizaţiei creştine în cadrul căreia activează. Pe parcurs vom mai interveni cu un alt anunţ mai specific. Grăbiţi-vă să vă înscrie-ţi!