Ce spune Biblia despre felul de rugăciune a Sf. Simeon Stâlpnicul?

 

Întrebare:

La 1 septembrie sărbătorim pe Sfântul Simeon Stâlpnicul. Am auzit că s-a rugat toată viaţa pe un stâlp. Aşa este? Ce spune Biblia cu privire la astfel de practici?

Ce spune Biblia despre felul de rugăciune a Sf. Simeon Stâlpnicul?

Simeon Stâlpnicul a trăit în perioada 390-459 şi este cunoscut pentru faptul că s-a izolat de oameni şi practica rugăciunea pe vârful unul stâlp care avea înălţimea de 16 metri, pe care se urca de la răsăritul soarelui şi se cobora când înnopta. Este evident că acesta a fost un ascetism extrem dar aceasta a fost alegerea lui. Cu privire la rugăciune Dumnezeu ne învaţă să ne rugăm continuu.

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii şi pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanţuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. (Efeseni 6:18-20)

Şi ne mai învaţă…

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. (1 Timotei 2:1-4)

Şi încă un îndemn adresat tuturor creştinilor…

Rugaţi-vă neîncetat. (1 Tesaloniceni 5:17)

Apostolul Pavel a fost un om al rugăciunii, dar în acelaşi timp a lucrat neobosit pentru înaintarea Evangheliei şi a fost accesibil pentru toţi oamenii din vremea lui care au dorit să aibă părtăşie creştină cu el. Iată ce ne spune despre viaţa lui de rugăciune:

Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele şi cer totdeauna ca, prin voia lui Dumnezeu, să am în sfârşit fericirea să vin la voi. (Romani 1:9-10)

Despre Simeon Stâlpnicul se mai spune că a fost vizitat de două ori de mama sa, dar de fiecare data, fără să coboare de pe stâlp, i-a zis: “Nu mă tulbura, maica. De va voi Dumnezeu, ne vom vedea fata către fata intru a Sa împărăţie.”

Chiar dacă unii admiră această faptă ca şi cum ar fi fost una evlavioasă, eu nu sunt de aceeaşi părere. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar când zice:

Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – „ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” (Efeseni 6:1-3)

Şi mai scrie:

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. (1 Timotei 5:8)

Şi încă…

Dacă o văduvă are copii sau nepoţi de la copii, aceştia să se deprindă să fie evlavioşi, întâi faţă de cei din casa lor, şi să răsplătească ostenelile părinţilor, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. (1 Timotei 5:4)

Dumnezeu să ne ajute să ne purtăm cu înţelepciune în toate lucrurile şi în relaţiile pe care le avem cu cei dragi şi cu toţi oamenii.