Ce este rugăciunea prin Duhul Sfânt? (Epistola lui Iuda 1:20)

Întrebare:

Cum explicați versetul 20 din Epistola lui Iuda? Ce este rugăciunea prin Duhul Sfânt? 

Înainte ca să dau o explicație voi cita întreg versetul menționat care scrie astfel:

Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, (Iuda 1:20)

Oricând dorim să înțelegem un anumit text sau expresie din Biblie trebuie să studiem contextul în care a fost spus sau scris acesta. Ca să înțelegem cuvintele spuse in Epistola lui Iuda este important să luăm în considerație motivul care l-a făcut pe autor să scrie. Iată ce spune el:

Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos. (Iuda 1:3-4)

Credința destinatarilor acestei epistole era în pericol pentru că un anumit grup de oameni neevlavioși insistau să le impună o învățătură care schimba în desfrânare harul lui Dumnezeu. Despre acești eretici autorul spune că erau desfrânați, robiți poftelor firii și cu mintea atât de stricată încât încercau să impună creștiniloir chiar și homosexualitatea. Așa se întâmplă și azi în unele țări, căci Scriptura spune că nu este nimic nou sub soare și tot ce se petrece acum s-a mai întâmplat și altă dată. După ce descrie caracteristicile și nelegiuirile acestor oameni desfrânați care veneau să-i înșele, Iuda le dă anumite instrucțiuni și sfaturi creștinilor, ca să știe cum să se protejeze. El le spune să se zidească sufletește pe credința lor presfântă care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna și să se roage prin Duhul Sfânt, adică potrivit cu ceea ce spune Duhul Sfânt.

Domnul Isus a spus că Duhul Sfânt a fost dat sfinților și pentru a ne călăuzi în tot adevărul, adică să ne ajute să înțelegem Sfintele Scripturi. Duhul Sfânt nu ne va cere și nu ne va vorbi ceva care contravine Sfintelor Scripturi. Să te rogi prin Duhul Sfânt înseamnă să te rogi potrivit cu învățătura lui Dumnezeu din Biblie.

Rugăciunea prin Duhul Sfânt este pusă aici în contrast cu trăirea după poftele firii a oamenilor nelegiuiți care schimbau în desfrânare harul lui Dumnezeu. Ceva asemănător cu cazul relatat în capitolul 4 al Evangheliei după Ioan unde Domnul Isus a vorbit cu femeiea samariteancă. Vă amintiți că după ce i-a fost dat pe față păcatul în care trăia (avuse cinci bărbați și cel cu care trăia nu-i era bărbat) femeia a schimbat subiectul pe unul mai comod ei și a întrebat care este locul potrivit pentru închinare – la Ierusalim sau pe muntele din apropierea orașului Sihar? Mântuitorul a mers la esență și i-a spus că adevărații închinători ai lui Dumnezeu se închină în Duh și în adevăr. Ea a înțeles bine la ce se referea Domnul, pentru că era total înglodată în păcatele firii pământești și în confuzia religioasă a vremii și poporului din care făcea parte. Domnul Isus i-a spus că închinarea noastră îi este plăcută lui Dumnezeu atunci când trăim prin Duhul Sfânt și conform adevărului Sfintelor Scripturi. Așa este și în cazul rugăciunii – ea este prin Duhul Sfânt atunci când trăiești potrivit cu ceea ce te învață Duhul Sfânt în Sfintele Scripturi.

Există azi anumite tendințe mistice ale unor lideri religioși care apelează la practici extreme despre care spun că sunt “rugăciunea prin Duhul Sfânt” la care se referă Iuda în epistola sa. Nicidecum.  Dacă nici Iuda și nici alți autori folosiți de Dumnezeu pentru scrierea voii Sale în Sfintele Scripturi nu au menționat acele practici, nu le acceptați. Lutați-vă pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna.