Despre rugăciunea pentru oamenii vicleni

Întrebare:

Este bine să ne rugăm la Dumnezeu pentru oamenii vicleni?

Da, trebuie să ne rugăm şi iată ce ne învaţă Dumnezeu în Sfintele Scripturi cu privire la rugăciunea pentru cei care lucrează cu viclenie.

Cere izbăvire de oamenii vicleni

Împăratul David s-a confruntat de multe ori cu acest fel de oameni şi s-a rugat în felul următor cu privire la ei:

Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos! Izbăveşte-mă de oamenii plini de vicleşug şi de fărădelege! (Psalmul 43:1)

Roagă-te pentru victimele celor vicleni

În Psalmul 10, împăratul David descrie pe omul viclean astfel:

El zice în inima lui: „Nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire!” Gura îi este plină de blesteme, de înşelătorii şi de vicleşuguri; şi sub limbă are răutate şi fărădelege. Stă la pândă lângă sate şi ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice: ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui, ca leul în vizuină: stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde şi-l trage în laţul lui: se îndoaie, se pleacă şi-i cad săracii în gheare! El zice în inima lui: „Dumnezeu uită! Îşi ascunde faţa, şi în veac nu va vedea!” (Psalmul 10:6-11)

Apoi, se roagă pentru victimele celui viclean astfel:

Scoală-Te, Doamne Dumnezeule, ridică mâna! Nu uita pe cei nenorociţi! (Psalmul 10:12)

Roagă-te pentru nimicirea sfaturilor celor vicleni

Biblia ne relatează despre Ahitofel, un om deosebit de viclean care urzea planuri rele împotriva lui David şi a casei lui. Când…

Au venit şi au spus lui David: „Ahitofel este împreună cu Absalom printre uneltitori.” Şi David a zis: „Doamne, nimiceşte sfaturile lui Ahitofel!” ( II Samuel 15:31)

Apostolul Pavel a confruntat pe omul viclean

Când au ajuns pe insula Pafos, Pavel şi Barnaba au fost chemaţi de dregătorul Sergius Paulus care şi-a arătat dorinţa să audă Cuvântul lui Dumnezeu:

Dar Elima, vrăjitorul – căci aşa se tâlcuieşte numele lui – le stătea împotrivă şi căuta să abată pe dregător de la credinţă. Atunci Saul, care se mai numeşte şi Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat ţintă la el şi a zis: „Om plin de toată viclenia şi de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaş al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta: vei fi orb şi nu vei vedea soarele până la o vreme.” Îndată a căzut peste el ceaţă şi întuneric şi căuta bâjbâind nişte oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut şi a rămas uimit de învăţătura Domnului. (Faptele Apostolilor 10:8-12)

Dumnezeu să ne păzească de oamenii vicleni şi să le dea lor pocăinţă.