Este greşit să ceri de la Dumnezeu darul tămăduirilor?

Întrebare:

Este greşit să-i cer lui Dumnezeu darul tămăduirilor chiar dacă am darul de a desena?

Desenul este de mare folos în slujirea Bisericii şi în propovăduirea Evangheliei, dar în lista darurile spirituale trecute în Biblie nu este menţionat darul de a desena.

Cât priveşte a cere un anumit dar de la Dumnezeu, de asemenea, se pare că nu suntem prea mult încurajaţi să o facem. Darurile duhovniceşti le primim de la Duhul Sfânt şi El ni le dă după cum voieşte:

Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte. (1 Corinteni 12:7-11)

Tot restul capitolului 12 pune accentul pe faptul că toate darurile duhovniceşti sunt folositoare, sunt pentru zidirea trupului lui Hristos, adică a Bisericii şi toate au aceeaşi valoare. Apoi, mai suntem învăţaţi în restul capitolului să nu râvnim la darurile primite de alţii ci să slujim altora potrivit cu darurile noastre duhovniceşti.

Prin însăşi faptul că cineva cere cu insistenţă de la Dumnezeu un dar duhovnicesc anumit ne lasă să înţelegem că îşi dispreţuieşte darurile primite deja şi nu le consideră importante. Sau, poate nu le cunoaşte suficient.

Vă recomand să faceţi rost de cursul de studiere a Bibliei după metoda inductivă întitulat “Darurile duhovniceşti” şi scris de Kay Arthur. Este un foarte profund şi comprehensiv studiu la acest subiect.