Unde poți găsi pe Dumnezeul adevărat care să-ți ofere protecție și răspuns la rugăciune?

Întrebare: 

Mulți susțin că Dumnezeu este în cultul lor și totuși rugăciunile mele nu au fost ascultate, de aceea am început să mă interesez și să descopăr unde Îl pot găsi pe Dumnezeul adevărat și cum să fac să intru și eu sub protecția Lui? 

 

 

Unele religii învață că la Dumnezeu se poate de ajuns pe diferite căi, indiferent de religie. Totuși, acest lucru nu este adevărat. Domnul Isus a spus așa: 

Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine. 7 Dacă m-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L- aţi şi văzut. (Ioan 14:6-7)

 

Nu există o altă cale care să te ducă în prezența lui Dumnezeu Tatăl, decât prin credință în Domnul Isus Hristos. Prin trupul Lui ne-a fost deschisă o cale liberă la Tatăl. Dumnezeu Tatăl S-a descoperit nouă în persoana Domnului Isus, nu există o altă cale. Domnul Isus a spus în versetul de mai sus: “Dacă m-ați fi cunoscut pe Mine, ați fi cunoscut pe Tatăl.” De ce așa? Pentru că Biblia mai spune: 

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sînul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut. (Ioan 1:18)

Dacă încearcă cineva să vină la Dumnezeu ocolind persoana Domnului Isus, face un păcat și nu va ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, ci în iad. 

Apoi, în adresarea dvs ați spus că rugăciunile nu v-au fost ascultate. 

De ce unii nu primesc răspuns la rugăciunile lor? 

Proorocul Isaia a spus așa: 

Nu, mîna Domnului nu este prea scurtă ca să mîntuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte. (Isaia 59:1-2) 

Dumnezeu care este omniprezent și atotștiutor, El aude absolut orice rugăciune. Urechea Lui nu este prea tare ca să nu audă rugăciunea. Nu există o rugăciune neauzită de Dumnezeu. Problema nu este dacă El aude sau nu, problema este în păcatele noastre. Păcatele omului pun un zid de despărțire în relația omului cu Dumnezeu. Tocmai de aceea trebuie să înțelegi că anume prin Isus Hristos, care S-a întrupat și a luat păcatele noastre asupra Sa, numai prin El avem o cale de salvare. Să nu creadă nimeni că poate trăi în păcat, așa cum vrea, și Dumnezeu îi va răspunde la rugăciuni. Păcatul este un zid de despărțire. Și dacă cineva se numește creștin, dar duce o viață dublă, rugăciunile unui astfel de om nu vor primi ajutor. De fapt, așa cum a spus cineva, Dumnezeu întotdeauna răspunde, numai că răspunsul Lui poate fi: „da”, „nu” sau „așteaptă”. 

Cum poți avea parte de protecția Lui? 

Biblia spune așa: 

Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el, şi stă la adăpost.(Proverbe 18:10)

Locul cel mai sigur dintr-o cetate era turnul. Biblia spune că Numele Domnului este un turn, adică un loc sigur, un loc de scăpare, dar nu oricine are adăpost în acest turn. Sunt două condiții aici: 1) să fii neprihănit, 2) să alegi să fugi în acest turn de scăpare. Psalmul 91 explică foarte bine acest adevăr, când zice : 

Cel ce stă supt ocrotirea Celui Prea Înalt, şi se odihneşte la umbra Celui Atoputernic, zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare, şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!” (Pslamul 91:1-2)

 

Nu orice om are parte de aceste binecuvântări. Dacă omul alege să trăiască în neascultare de Dumnezeu, să nu se aștepte la protecția Lui. Dumnezeu oferă scutul Său celor ce de bună voie aleg să stea și să se odihnească la umbra aripilor Lui. 

 

Și mai este un detaliu foarte important. Dumnezeu vine în apărarea celor cu care a încheiat legământ. Când Saul prigonea biserica, pe creștini, și mergea spre drumul Damascului să-i prindă și să-i arunce în temniță, Domnul Isus i S-a arătat și i-a zis: “Saule, Saule, de ce mă prigonești?” Saul nu-L prigonea fizic pe Isus, pentru că Domnul Isus era în ceruri. Dar Domnul Isus, care este Dumnezeu, El S-a identificat cu fiecare credincios pe care îl prigonea Saul. Prin legământ, noi intrăm sub protecția Lui. Parte din legământ este că “dușmanii tăi sunt ai mei, problemele tale sunt ale mele, durerea ta este a mea etc.” Dumnezeu este credincios legământului Său. 

 

Dumnezeu poate fi găsit de orice om, pentru că El Însuși a spus: “Mă veți căuta și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta din toată inima”. 

Dumnezeul adevărat Se lasă găsit de noi, dacă Îl căutăm pe calea care a lăsat-o tot El și această cale este Domnul Isus. 

Dragul meu, răspunsul la rugăciunile tale și protecția după care tânjești le poți găsi doar prin Isus Hristos. Dacă nu ai încheiat încă legământ cu El, fă acest lucru chiar acum și El va accepta cu bucurie să-ți fie scutul și pavăza ta.