Rolul faptelor bune la judecata de apoi

Întrebare: Mulţi oameni sunt de părerea că la judecata de apoi vor fi cântărite faptele bune şi cele rele ale omului şi, în dependenţă de faptul care vor prevala, omul va merge fie în rai, dacă vor prevala faptele bune, fie în iad, dacă vor prevala faptele rele. Este părerea aceasta biblică? Ce spune biblia la acest subiect?

Această părere greşită s-a înrădăcinat în gândirea oamenilor, fără a avea un suport bibilic. Din această cauză mulţi oameni care trăiesc în nelegiuire fac donaţii la biserici, mănăstiri, etc. Prin aceasta cred că vor putea să-şi răscumpere sufletele din iad. Pe de altă parte mulţi îi judecă pe cei care altădată au fost comunişti sau criminali şi la un moment dat s-au întors la Dumnezeu. Biblia spune că dacă cel neprihănit se abate de la calea neprihănirii lui, va pieri, dar dacă cel rău se va abate de la răutatea lui, va fi mântuit. Să citim textul de la Ezechiel 33:12-19  care vorbeşte foarte clar la acest subiect:

Şi tu, fiul omului, spune copiilor poporului tău: ,Neprihănirea celui neprihănit nu-l va mântui în ziua fărădelegii lui, şi cel rău nu va cădea lovit de răutatea lui, în ziua când se va întoarce de la ea, după cum nici cel neprihănit nu va putea să trăiască prin neprihănirea lui în ziua când va săvârşi o fărădelege. Când zic celui neprihănit că va trăi negreşit, dacă se încrede în neprihănirea lui şi săvârşeşte nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui se va uita, şi el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârşit-o. Dimpotrivă când zic celui rău: „Vei muri!” – dacă se întoarce de la păcatul lui şi face ce este bine şi plăcut, dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, urmează învăţăturile cari dau viaţa, şi nu săvârşeşte nici o nelegiuire, va trăi negreşit, şi nu va muri. Toate păcatele pe cari le-a săvârşit se vor uita; a făcut ce este bine şi plăcut, şi va trăi negreşit!” Copiii poporului tău zic: „Calea Domnului nu este dreaptă!” Totuşi, mai degrabă calea lor nu este dreaptă! Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui şi săvârşeşte nelegiuirea, trebuie să moară din pricina aceasta. Dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui şi face ce este bine şi plăcut, va trăi tocmai din pricina aceasta!

Iată şi ce scrie sfântul Iacov în epistola sa la acest subiect:

Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci, Cel ce a zis: ,,Să nu preacurveşti”, a zis şi: ,,Să nu ucizi”. Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii. Iacov 2:10-11