Cum să procedezi când îți pare rău că ai declarat pe hoți la poliție?

Întrebarea: 

Mi s-a furat telefonul pe stradă de niște copii de 14 și 15 ani. Ieri am fost la poliție, i-am recunoscut și telefonul mi-a fost înapoiat. Din momentul în care am spus că este el, m-au dat lacrimile și un sentiment de milă mi-a înecat sufletul și mintea. Copilul de 14 ani avea mimica feței vinovate și a regretului. Din acel moment nu-mi găsesc liniștea, sunt agigată și îmi pare foarte rău pentru unul din ei în care am văzut copilărie și inocență. Cum pot trece peste aceasta? Doamne ajută. 

Cred că ar trebui să încep răspunsul meu prin a vă aminti din Sfintele Scripturi care este rolul poliției.  Citez textul: 

Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar, să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele, şi vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea, trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului. (Romani 13:1-5) 

Conform celor scrise în textul citat: 

  • Polițiștii sunt reprezentanți ai puterii de stat care vine de la Dumnezeu și care a fost rânduită de Dumnezeu. 
  • Polițiștii trebuie să fie de temut pentru o faptă rea și toți cetățenii trebuie să știe că pentru faptele lor rele poliția va interveni. 
  • Polițiștii sunt slujitorii lui Dumnezeu pentru binele nostru, al cetățenilor. 
  • Polițiștii sunt în slujba lui Dumnezeu ca să-L răzbune pe El și să pedepsească pe cel ce face răul. 
  • Polițiștii sunt pentru ai forța pe acei cetățeni care nu vor să fie supuși legilor din îndemnul cugetului să o facă de frica pedepsei. 

Acum să vorbim concret despre cazul dumneavoastră. Băieții care v-au furat telefonul sunt copii, adică adolescenți, dar ei au făcut răul și este corect să fie pedepsiți ca să învețe lecția și să înceteze a mai face răul. Nu aveți decât să-i felicitați pe polițiști pentru că și-au îndeplinit bine și responsabil slujba la care i-a rânduit Dumnezeu. Ați fi făcut o mare nedreptate față de hoți, față de poliție, față de restul oamenilor (care aveau să devină victime în viitor) și față de Dumnezeu dacă ați fi refuzat să-l recunoașteți pe hoț. Prin faptul că l-ați recunoscut nu doar că v-a fost intors telefonul (poate acesta este cel mai neînsemnat câștig), ci ați câștigat pe acești copii care au fost prinși de poliție și astfel își vor primi pedeapsa și vor lua învățăturile necesare ca să-și vină în fire și să nu mai fure. Poate nici părinții lor nu știau cu ce se ocupă, dar din moment ce poliția i-a prins vor afla și vor ști concret ce au de făcut acum ca să îndrepte această purtare rea a copiilor lor.  

Dacă hoții au venit să vă ceară iertare trebuie să-i iertați și să le vorbiți încă odată despre gravitatea păcatului lor și la ce consecințe pot ajunge dacă vor merge pe o astfel de cale rea.  

În nici un caz să nu vă temeți de ceilalți băieți din grupul lor. Da, ei se pot răzbuna, dar, după mine, este puțin posibil din moment ce poliția a intervenit. Dar mai mult decât în poliție, trebuie să vă puneți nădejdea în Dumnezeu care vă protejează în fiecare zi. Acum și prietenii lor vor lua lecția necesară și se vor gândi la consecințele care le pot avea dacă vor continua să meargă pe căile rele pe care au apucat. Dacă îi cunoașteți, mergeți cu tot curajul să le vorbiți și lor și îndemnați-i să se oprească din răul pe care îl fac. Spuneți-le neapărat despre Domnul Isus Hristos care aduce mântuire tuturor oamenilor și că atunci când S-a adus jertfă pentru noi, alături de El au fost răstigniți și doi tâlhari, adică hoți, care, presupun, tot așa în tinerețe sau adolescență au început să meargă pe astfel de căi și au sfârșit pe cruce. Mai spuneți-le că unul din acei tâlhari și-a cerut iertare de la Domnul Isus și a primit făgăduința de la Mântuitorul că va fi chiar în acea zi cu El în rai. Al doilea însă a rămas un om batjocuritor și a mers la pierzare. Îndemnați-i pe acei adolecenți hoți începători să se lase de calea rea și să devină ucenici adevărați ai Domnului Isus Hristos. Mai puteți să le mai citiți și textul din Scripturi care spune:  

Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei! Dacă-ţi vor zice: „Vino cu noi! Haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei laţuri celui nevinovat; haidem să-i înghiţim de vii, ca Locuinţa morţilor, şi întregi, ca pe cei ce se coboară în groapă; vom găsi tot felul de lucruri scumpe şi ne vom umple casele cu pradă; vei avea şi tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toţii!” – Fiule, să nu porneşti la drum cu ei, abate-ţi piciorul de pe cărarea lor! Căci picioarele lor aleargă la rău şi se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă laţul înaintea ochilor tuturor păsărilor; căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, şi sufletului lor îşi întind ei laţuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câştig, lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. (Proverbe 1:10-19) 

După ce le citiți textul, arătați-le bine la ce consecințe pot ei să ajungă și mai îndemnați-i odată să se lase de hoție și să devină adevărați ucenici ai Domnului Isus Hristos prin credință și naștere din nou. Așa să vă ajute Dumnezeu.