Ce volum de muncă le revine soțului și soției în căsătorie conform Bibliei?

Foarte multe certuri în familie apar în urma faptului că soții nu își îndeplinesc responsabilitățile din necunoștință sau așteaptă ca celălalt partener să facă. Care este totuși echilibru în responsabilități? Ce lucrări trebuie să revină soțului? Ce responsabilități sînt strict pentru soți?

Mai jos am inclus întrebarea la care voi încerca să răspund în acest articol:

Cum se relatează munca bărbatului și a femeii din primele 3 capitole din Geneza, cu capitolul 31 din Proverbe? Căci în primele capitole ale cărții Geneza îi este dat bărbatului să muncească din greu, iar în Proverbe 31, o femeie mai de preț decât mărgăritarele este cea care muncește din greu. Iar bărbatul, în cazul dat, este acel care stă la porțile orașului. Și, comparând aceste 2 texte, mi se împarte în 2 lucrurile pe care ar trebui să le facă bărbatul și cele pe care ar trebui să le facă femeia. Nu înțeleg, cum este împărțit lucrul în cuplu, în fiecare din cazuri.

responsabilitățile în familieÎn capitolul 1 al cărții Genesa atât bărbatul cât și femeia au primit aceleași responsabilități. Capitolul 2 ne relatează cu mai multe detalii despre crearea bărbatului și a femeii și despre motivul pentru care a creat Dumnezeu femeia este scris:

Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” (Geneza 2:18)

Deci, femeia a fost creată ca să-i fie un ajutor potrivit bărbatului în reponsabilitățile pe care le-a primit de la Dumnezeu. Și este greșit să credem, cum zic unii, că munca este o consecință a căderii în păcat. Nicidecum. Dumnezeu lucrează. Și Domnul Isus lucrează până în ziua de azi. Munca nu este o consecință a păcatului și când a fost creat omul…

Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească. (Geneza 2:15)

Deci, femeia trebuia să-i ofere bărbatului ajutorul potrivit în păzirea și lucrul care trebuia să-l facă el.
Genesa 3 ne relatează despre tragedia căderii primilor oameni în păcat și una din consecințe avea să fie și felul cum avea să arate munca lor de acum înainte.

Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.” Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.” (Geneza 3:16-19)

Aceste consecințe ale păcatului nu au anulat rolul pe care îl avea femeia să-i fie un ajutor potrivit bărbatului ei.
În capitolul 31 al cărții Proverbele lui Solomon este prezentată o femeie model care muncește și își administrează bine casa și afacerile:

Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale. Ea face rost de lână şi de in şi lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoţ; de departe îşi aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte şi dă hrană casei sale şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale. Se gândeşte la un ogor şi-l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie. – Ea îşi încinge mijlocul cu putere şi îşi oţeleşte braţele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă, şi degetele ei ţin fusul. Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea îşi face învelitori, are haine de in subţire şi purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porţi, când şade cu bătrânii ţării. Ea face cămăşi şi le vinde şi dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, şi nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând: „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.” Dezmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei, şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii.(Proverbe 31:10-31)

Să nu se înțeleagă greșit că bărbatul acestei femei model nu face nimic. Scopul acestui capitol este să o prezinte pe ea și nu pe bărbatul ei. Menționarea care se face despre bărbatul ei că este bine văzut la porți, când șade cu bătrânii țării, nicicum nu trebuie înțeleasă că el nu face nimic și stă doar la porți cu alți bărbați. În contextul acelor vremuri, porțile cetății era locul unde se aduna consiliul orășănesc pentru a lua decizii importante (citește Rut 4) și când spune că bărbatul ei este bine văzut la porțile cetății vrea să ne arate că este un om foarte respectat de toată lumea din oraș și de membrii consiliului și că acest respect îl are și datorită caracterului și purtării frumoase a soției lui. Și femeia și bărbatul descriși în capitolul 31 al cărții Proverbele lui Solomon sunt oameni harnici și înțelepți. Bine este în orice căsătorie în care le place să muncească spre slava lui Dumnezeu și bărbatului și soției.  Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți.