Sunt obligați să se căsătorească băiatul și fata care au întreținut relații sexuale înainte să devină creștini?

Această întrebare ține de posibila căsătorie a unui băiat și a unei fete, care au întreținut relații sexuale înainte de a se întoarce la Dumnezeu și care vor să știe dacă sunt obligați acum să se căsătorească:

Ce să facă doi tineri, care, în timpul cât erau necreștini, erau prieteni, au avut relații sexuale, apoi amândoi au devenit creștini? Unul din ei vrea să devină lucrător, altul nu crede că aceasta este chemarea lui. În cazul acesta, e bine să se căsătorească, fiindcă deja au devenit un singur trup sau prioritară este chemarea de a fi lucrător în misiune?

Mulțumesc Domnului că v-a descoperit la ambii lumina Evangheliei lui Hristos și, prin credință în El, ați căpătat iertarea păcatelor și darul vieții veșnice și ați întrerupt relația voastră sexuală imorală. Acum, așa cum spune Sfânta Scriptură, sunteți făpturi noi în Hristos și așa să trăiți de acum înainte. Nu mai dați mădularele voastre să fie unelte ale nelegiuirii, ci să le păstrați ca să fie unelte ale neprihănirii.

Dacă unul din voi nu are libertatea să se căsătorească cu celălalt, pentru că nu vede aceeași pasiune și dorință pentru slujire, nu sunteți obligați să vă căsătoriți unul cu altul. Căsătoria este mai mult decât relație sexuală, cămin fericit, creșterea copiilor împreună. Căsătoria creștinilor este ca să-I slujească împreună lui Dumnezeu și dacă unul nu vrea să slujească, nu trebuie să mergi în așa o căsătorie, pentru că nici tu, cel care vrei să slujești, nu vei fi în stare să faci aceasta. Mai bine este să rămâi singur și să slujești Domnului decât să te căsătorești cu o persoană care te va împiedica să slujești sau îți va face viața și slujirea plină de piedici și împotriviri.

Când Dumnezeu a creat femeia, a intenționat ca ea să fie “un ajutor potrivit pentru soțul ei”. Dacă femeia pe care dorești să o iei în căsătorie nu dorește să se alipească lucrării la care te-a chemat Dumnezeu, nu-ți va putea fi ajutor potrivit. Tot așa dacă ești fată și ești cerută în căsătorie de un bărbat care nu-I slujește lui Dumnezeu și nu are pe inimă aceasta, ci banii sau averea, sau slava omenească, sau distracția, sau mai știu eu ce alte lucruri de nimic, de ce ai vrea să-i fii ajutor potrivit unui astfel de bărbat? Vrei să-ți risipești viața pe nimic? Nu se merită. Mai bine stai singură și slujește lui Dumnezeu și Domnului Isus Hristos. Dacă te va cere în căsătorie un bărbat care are pe inimă Evanghelia și este un om neprihănit, atunci te vei căsători. Dacă nu, atunci mai bine rămâi singură și slujește Domnului cu tot ce ai. Așa să te ajute Domnul.