Este îngăduit să întreţii relaţii sexuale cu soţia sau soţul înainte de Cina Domnului (Sfânta Împărtăşanie)?

Ieri am primit următoarea întrebare de la un cititor al portalului Moldova Creștină care dorește să afle răspunsul dacă nu este păcat să întreții relații intime cu soția înainte de Cina Domnului.

Frate Vasile, Vad ca eşti un preot care vorbesti si raspunzi la intrebari la care alti preoti nu prea vorbesc. Si cred ca este un lucrul bun, fiindca in rindurile crestinilor este un vacum de informatii la capitolul sexualitate, viata intima etc. Domnul sa va binecuvânteze. Am si eu o intrebare cu care m-am confruntat nu demult: Din câte ştiu eu, Biblia spune ca sotul si sotia sa aiba pauza in viata intima doar când este vorba de post si rugaciune…. Dar alti spun ca NU trebuie sa ai relatii si înainte de Cina Domnului ( si fac trimiteri la Vechiul Testament). Care trebuie sa fie intelesul corect fiindca pe deoparte este vorba de infrinare inainte de Împărtăşanie, iar pe de alta parte daca s-a intimplat ca mai mult timp sotul/sotia nu au avut relatii sunt mult mai dispusi la ispite la nivelul mintii, ochilor. In aşteptarea răspunsului Dvs va mulţumesc anticipat.

cina domnuluiDumnezeu nu a dat în Biblie o astfel de poruncă

Când Dumnezeu vorbeşte despre datoria soţilor de a întreţine relaţii sexuale cu partenerul sau partenera de căsătorie, spune:

Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu fac din el o poruncă. (1 Corinteni 7:3-6)

Când spune Apostolul Pavel că este o îngăduinţă şi nu o poruncă, se referă la decizia de a întrerupe pentru o perioadă hotărâtă de ambii soţi raporturile sexuale pentru a se îndeletnici cu postul şi cu rugăciunea. Atenţie, aceasta este o îngăduinţă şi nu o poruncă. Dacă soţul şi soţia sunt de acord şi doresc să se abţină de la relaţii intime pentru perioada postului şi a rugăciunii pot să o facă, dar dacă cel puţin unul din ei nu se simte confortabil să ia această hotărâre, celălalt nu o poate impune ci trebuie să-şi îndeplinească datoria de soţi şi în timpul postului şi al rugăciunii. Cum se vede bine, în această listă sunt trecute doar postul şi rugăciunea, iar Cina Domnului nu este inclusă.

Vechiul Testament nu vorbeşte despre Cina Domnului (Sfânta Împărtăşanie)

Nimeni nu poate face trimiteri la Vechiul Testament ca să poruncească oamenilor ceva cu privire la Cina Domnului, pentru că Vechiul Testament nu menţionează nimic despre această practică. În seara înainte de arestarea Lui, Domnul Isus a instituit Cina Domnului ca un semn de amintire despre Legământul Nou în care au întrat ucenicii şi în care au întrat apoi toţi creştinii. Iată cum descrie Apostolul Pavel acest eveniment:

Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, a frânt-o, şi a zis: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după cină, a luat paharul, şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El. (1 Corinteni 11:23-26)

Înfrânarea poftelor şi datoria de soţ sunt lucruri diferite

Înţeleg că oamenii care se abţin de la relaţii sexuale cu soţia sau cu soţul, spun că în felul acesta se înfrânează înainte de Sfânta Împărtăşanie. Abstinenţa de la relaţii sexuale cu soţul sau soţia nu este înfrânare a poftelor pentru că întreţinerea unei relaţii sexuale sănătoase cu soţul sau soţia este o datorie, lăsată de Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi, cum am citit anterior. Iar cât priveşte înfrânarea poftelor, aceasta trebuie să fie parte a vieţii creştinului nu doar înainte de Cina Domnului, ci totdeauna, dacă zice că are Duhul Sfânt şi este condus de El.

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine; credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. (Galateni 5:22-23)

Înainte de Cina Domnului trebuie să te cercetezi cum îţi îndeplineşti datoria de soţ sau de soţie

Domnul Isus a lăsat Cina Domnului ca să fie un timp când ne amintim de Legământul Nou în care am întrat prin credinţă în El şi să ne cercetăm cu privire la felul cum trăim în vieţile noastre acest legământ. Iată ce scrie în acest sens Apostolul Pavel:

Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă şi bea, îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului. (1 Corinteni 11:28-29)

Este parte a Noului Legământ şi felul cum ne împlinim datoria de soţ sau soţie. De aceea, când ajunge la Cina Domnului, fiecare creştin trebuie să se cerceteze şi să-şi facă o evaluare a felului cum se îngrijeşte să împlinească nevoile fizice şi emoţionale ale soţiei sau a soţului şi dacă oferă afecţiunea şi mângâierile care sunt aşteptate. Este cazul să se pocăiască dacă se eschivează de la împlinirea acestei datorii, sau dacă manipulează cu relaţia intimă, sau o nesocoteşte şi nu-i pasă de calitatea ei ca să o păstreze romantică, ci a transformat-o într-o rutină plictisitoare.

Dumnezeu pune un mare accent pe calitatea relaţiei intime între soţ şi soţie, pentru că aceasta cimentează unirea lor. Iată ce poruncă a dat Dumnezeu în Vechiul Testament cu privire la relaţia intimă a soţilor:

Când un om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste, şi să nu se pună nici o sarcină peste el; ca să fie scutit, din pricina familiei, timp de un an, şi să veselească astfel pe nevasta pe care şi-a luat-o. (Deuteronom 24:5)

În primul an de căsătorie se stabileşte relaţia celor doi şi Dumnezeu pune acest lucru mai presus decât mersul la război sau orice alte sarcini publice, pentru ca să poată apoi soţii avea o relaţie frumoasă pe tot parcursul vieţii şi să fie în toate o imagine care reflectă căsătoria dintre Hristos şi Biserica Sa. Aceasta să ne ajute Dumnezeu pe fiecare din noi să reflectăm prin căsătoriile noastre şi să trăim în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu ca să nu ne trezim că ne-am pus înainte o neprihănire a noastră după ce am lăsat neprihănirea lui Dumnezeu la o parte.