REGULAMENTUL GENERAL al dezbaterii publice între ortodocşi şi baptişti

Împreună cu ieromonahul Petru Pruteanu am convenit asupra următorului regulament pentru dezbaterea teologică din 30 septembrie şi pentru eventuale alte dezbateri. Cu comun acord facem public acest regulament.

REGULAMENTUL GENERAL

al dezbaterilor publice dintre ortodocşi şi baptişti

Dezbaterile organizate între ortodocşi şi baptişti au un caracter teologic şi ştiinţific, fiind menite să contribuie la o explicare şi mărturisire deschisă a învăţăturii de credinţă a fiecărei confesiuni la un subiect stabilit. În acest sens, orice idee sau afirmaţie trebuie să fie argumentată teologic, iar după caz – şi istoric, filologic etc. Rugăciuni comune între reprezentaţii sau asistenţii celor două confesiuni nu vor avea loc.

  1. Pe parcursul întregii dezbateri se va vorbi doar la subiectul convenit, fără abateri. Dezbaterile vor fi organizate în trei reprize: a) câte un comunicat de maxim 30 de minute din partea fiecărei părţi; b) dezbateri directe, la care fiecare parte adresează celeilalte părţi câte 5 întrebări, cu răspunsuri de maxim 5 minute; c) întrebări din sală, cu specificarea confesiunii adresante – în total 30-40 minute. Ordinea începerii comunicatelor va fi stabilită prin tragere la sorţi, urmând ca celelalte reprize să fie începute consecutiv de reprezentaţii celeilalte părţi. Între aceste reprize ale dezbaterii se pot organiza pauze nu mai mari de 10-15 minute.
  2. Din partea fiecărei confesiuni vor fi câte 3 reprezentaţi: unul de bază şi alţi doi secundanţi. Întreaga discuţie va fi dirijată şi supravegheată de un moderator, care va fi din partea ortodocşilor în cazul în care dezbaterea va avea lor într-o încăpere aparţinând baptiştilor şi invers. Moderatorul nu are dreptul să fie părtinitor sau subiectiv în cronometrarea timpului sau în alte privinţe şi nu are dreptul să facă aprecieri sau să dea calificative reprezentaţilor vreunui cult. Cuvântul de început şi de încheiere aparţine moderatorului.
  3. În cadrul dezbaterilor se vor accepta doar termenii “Biserica Ortodoxă” și “Biserica Baptistă” (ceea ce nu înseamnă neapărat recunoaşterea reciprocă a statutului de „Biserică” în sensul dogmatic). Totodată nu se admite folosirea cuvântului „sectă” şi a derivatelor ei. Adresarea față de clericii ortodocşi se va face cu apelativele „preot / ieromonah” și “pastor / teolog” față de slujitorii baptişti.
  4. Dezbaterile vor avea loc „pe picior de egalitate” şi civilizat, fiecare având dreptul la opinie şi replică, în limitele regulamentului. Pe parcursul discuţiilor fiecare parte îşi va respecta timpul alocat, neîntrerupându-l pe celălalt. Nu este admisă nici un fel de discriminare confesională sau personală şi nu se admit ironizări sau atacuri directe sau indirecte la adresa confesiunilor reprezentate sau la adresa persoanelor care reprezintă aceste confesiuni.
  5. Deşi dezbaterile nu au fost organizate de cultele oficiale (înregistrate în Republica Moldova) şi nici reprezentaţii nu sunt delegaţi oficiali ai acestora, fiecare vorbitor va prezenta doctrina oficială a confesiunii pe care o reprezintă, iar acolo unde îşi va expune un punct de vedere propriu, el va trebui să precizeze acest lucru.
  6. Dezbaterile au caracter public şi la ele pot participa asistenţi din partea ambelor culte sau chiar a altor confesiuni (decât cele două), fără însă ca cei care asistă să aibă dreptul să se implice în discuţii sau să întrerupă buna desfăşurare a acestora. Publicul va putea adresa întrebări scrise în ultima repriză a dezbaterilor, pe care moderatorul le va citi, iar reprezentanţii vizaţi vor răspunde. Întrebările care nu sunt la subiectul discutat nu vor fi citite, la fel ca şi cele care nu corespund prezentului regulament.
  7. Asistenţii tuturor cultelor prezente trebuie să se respecte reciproc, fiind interzisă orice acţiune sau instigare la ură şi vrajbă inter-confesională sau inter-personală. Cei care încalcă aceste principii vor fi daţi afară din sală, iar după caz, vor fi pârâţi in instanţele de judecată. Organizatorii vor supraveghea respectarea ordinei, iar dacă între asistenţii cultelor vor apărea totuşi careva disensiuni, organizatorii nu poartă răspundere pentru aceasta, ci fiecare individ poate fi tras la răspundere personal, conform legilor în vigoare.
  8. Întrunirile vor putea fi înregistrate audio şi video, iar difuzarea acestor înregistrări se va face doar integral, fără a tăia ceva din conţinutul acestora (cu excepţia unor „montări cosmetice”). Este permis şi accesul presei, dar acestea au dreptul să facă doar interviuri sumare, fiindu-le interzisă difuzarea unor înregistrări de durată a acestor dezbateri fără acordul comun a reprezentanților de bază din partea celor două confesiuni.
  9. Prezentul regulament va fi făcut public în prealabil şi va fi citit de moderator în faţa întregului auditoriu, fiind obligatoriu pentru toţi, în egală măsură. Regulamentul va rămâne valabil şi pentru alte dezbateri de acest gen, iar la propunerea părţilor, el poate fi revizuit.