Cum au apărut referințele din Biblie? Sunt ele insuflate de Duhul Sfânt?

Întrebare:

Când şi cine a scris trimiterile din Biblie? Pot ele fi considerate insuflate de Dumnezeu? Sunt pasaje în Scriptură, care, dacă am schimba referinţele, şi-ar schimba înţelesul.

Când și cine a scris trimiterile din Biblie?

William Carpenter, la prefața lucrării Scientia Biblica publicată în 1825, a scris despre originea trimiterilor biblice. El consideră că prima colecție a trimiterilor paralele a fost publicată cu a treia ediție a Noului Testament  în traducere Tindale din 1534. Biblia Coverdale publicată în 1535 a avut de asemenea câteva referințe scrise pe margini. Dar, după părerea lui William Carpenter, cea mai copioasă și mai judicioasă colecție de pasaje paralele  este cea publicată în anul 1644 la Amsterdam de John Canne. Colecția aceasta a fost publicată împreună cu Biblia și la introducere era scris: “Sfânta Biblie care conține Vechiul și Noul Testament, recent traduse după limbile originale, revizuită și diligent comparată cu traducerile anterioare, cu note marginale care prezintă Scriptura ca cel mai bun interpret al Scripturii.”

Pot fi trimiterile paralele considerate insuflate de Dumnezeu?

Nu. Aceste trimiteri au fost alcătuite de oameni și sunt de un foarte mare ajutor. Totuși, uneori oamenii nu au luat în considerație tot ce vorbește Scriptura la un anumit subiect sau invers, au pus în mod intenționat anumite trimiteri care ar îndreptăți doctrina unei sau alte biserici. Cercetătorul dedicat al Bibliei nu se va bizui doar pe trimiterile dintr-o singură traducere a Bibliei. El va apela la alte instrumente, cum ar fi Concordanța Exhaustivă, care conține fiecare cuvânt și toate pasajele din Biblie unde se întâlnește cuvântul respectiv. De un foarte mare folos este Treasury of Scripture Knowledge de care personal mă folosesc mult. Programele biblice pentru computer ca Logos și Bible Works oferă posibilități excepționale de căutare în textele originale și în traducerile Bibliei care sunt incluse.